การศึกษาตลอดชีวิต คำถาม สำคัญ กว่าคำตอบ

มีคำถามต่อไป ต่อไป ไม่มีที่สิ้นสุด คือ การศึกษาตลอดชีวิต

การศึกษาทั่วไป ให้ความสำคัญกับคำตอบสำเร็จรูป
เพื่อท่องจำคำตอบที่มีการตั้งธงล่วงหน้านั้น
เพื่อนำไปสอบเพื่อให้ได้ใบรับรอง แม้จะให้ความสำคัญ
กับคำถามบ้าง เมื่อการศึกษาถึงระดับสูงสุด
คือระดับสร้างองค์ความรู้ในระดับปริญญาเอกเท่านั้น

ส่วนการศึกษาตลอดชีวิต ให้ความสำคัญกับคำถาม
มากกว่าคำตอบ เพราะคำถามและความสงสัยนั้นกระตุ้น
ให้เกิดการเีรียนรู้ ในอารยธรรมหลักของมนุษย์จนเกิด
องค์ความรู้จากการถกเถียงกัน เกิดจากการตั้งคำถาม
และแสวงหาคำตอบ ไม่ได้เป็นไปเพื่อต้องการรับรอง
แต่เป็นไปแสวงหา ความจริง ความดี ความงาม ความสุข
ซึ่งเป็นคุณภาพชีวิต 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ตลอดชีวิตความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ โดยเฉพาะหากผู้สอนรู้จักตั้งคำถามที่กระตุ้นระบบการคิดอย่างหลากหลายของเด็ก แต่เป็นที่หน้าเสียดายว่า ในปัจจุบันนี้ ครูมักจะตั้งคำถามเพื่อให้ได้คำตอบที่ครูนั้นต้องการ พวกคำถามประเภท เมืองหลวงแห่งแรกของไทยอยู่กรุงสุโขไหน(พิมพ์ไม่ผิดครับ)ยังคงมีอยู่ครับ