เครือข่ายชายขอบ และ JJ

 เช้าวันนี้ท่านชายขอบ ในฐานะทีมงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ให้ JJ  มาสร้างเครือข่ายในการพัฒนาตามแนวทางของ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ทีมงานทีเข้าร่วมมีประมาณ ๑๘-๒๐ ท่านครับ

 เช้าวันนี้เราเน้นในเรื่อง ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และ การท้าทายครับ

JJ