สอนภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น กศน. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กลุ่มหญิงบริการ ติดต่อศูนย์พัฒน์พงศ์

หรือ

ศูนย์พิทักษ์สิทธิหญิงบริการ (เอ็มพาวเวอร์) 57/60 .ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

http://www.empowerfoundation.org

 

 

สอนวิชาชีพ ติดต่อ

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

501/1 หมู่ 3 .เดชะตุงคะ แขวงสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพ 10210

http://www.apsw-thailand.org

 

 

 

* เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิริราช สมบัติครบ ๖๐ ปี นี่คือต้นแบบความดีเพื่อให้คนไทยสามารถทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลได้อย่าง เป็นรูปธรรม และสะดวกทั้งการทำดีเป็นกลุ่ม หรือเดี่ยว

* *  ลายแทงทำดีนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแรลลี่ทำดีจาก โครงการอาสาเพื่อในหลวง สามารถติดตามได้ที่ www.v4king.in.th หรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-938-2636 หรือ e-mail : [email protected]