๒๓. บริจาคเงินช่วยเหลือมูลนิธิทำงานเพื่อผู้หญิง

ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการดำเนินงาน ของมูลนิธี่ทำงานเพื่อส่งเสริมสิทธิ และคุณภาพชีวิตของสตรีทั้งไทยและต่างด้าว โดยเฉพาะเรื่องความรุนแรงในครอบครัว การค้ามนุษย์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและต่อภาครัฐเพื่อผลัก ดันให้กำหนดแนวปฏิบัติที่เป็นจริงในการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้หญิง

สามารถติดต่อได้ที่

มูลนิธิผู้หญิง 295 จรัญสนิทวงศ์ ซอย 62

บางกอกน้อย กทม. 10700

http://www.womanthai.org

 

มูลนิธิเพื่อนหญิง 386/61-62 .รัชดาภิเษก 42 (ซอยเฉลิมสันติสุข)

.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

http://www.friendsofwomen.net

 

หรือหากเป็นห้างร้านสามารถติดต่อรับกล่องบริจาคไปวาง

 

มูลนิธิเพื่อนหญิง 386/61-62 .รัชดาภิเษก 42 (ซอยเฉลิมสันติสุข)

.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

http://www.friendsofwomen.net

 

ช่วยเหลือผู้หญิงในสภาวะวิกฤติ

สามารถติดต่อได้ที่

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

501/1 หมู่ 3 .เดชะตุงคะ แขวงสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพ 10210

http://www.apsw-thailand.org

 

มูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรี

1047-51 ผึ้งหลวงคอมเพล็กซ์ ซอยอมรพันธ์ 12 หมู่ 7 .พหลโยธิน คลองถนน บางเขน กรุงเทพฯ 10220

http://www.pavena.thai.com

 

* เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิริราช สมบัติครบ ๖๐ ปี นี่คือต้นแบบความดีเพื่อให้คนไทยสามารถทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลได้อย่าง เป็นรูปธรรม และสะดวกทั้งการทำดีเป็นกลุ่ม หรือเดี่ยว

* *  ลายแทงทำดีนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแรลลี่ทำดีจาก โครงการอาสาเพื่อในหลวง สามารถติดตามได้ที่ www.v4king.in.th หรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-938-2636 หรือ e-mail : [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลายแทงทำความดีความเห็น (0)