เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

pps-sci
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ครูสุดา   สายเชื้อ

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ฯ

1. สร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้  ยอมรับในความคิดและความพยายามของเด็ก  เน้นกระบวนการของการเรียนรู้มากกว่าผลลัพธ์ที่เฉพาะ

2.  ยืดหยุ่นและให้ความสนใจในวิธีการเรียนรู้ของเด็ก ทำขั้นตอนให้ง่าย ๆกันกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กทุกคน

3.  จัดเตรียมสิ่งที่น่าสนใจที่มีความหลากหลายเพื่อให้มีโอกาสเลือก สำรวจค้นคว้า  และสามารถเตรียมอุปกรณ์ด้วยตนเองในการทดสอบสิ่งต่าง ๆ

4.  การตั้งคำถามจะใช้คำถามประเภทจะเกิดอะไรขึ้นถ้า..... ทั้ง2สิ่งแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร ..... ทำไมจึงคิดเช่นนั้น......  การใช้คำถามเหมาะกับความสามารถของเด็กจะทำให้เด็กค้นพบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

5.   ขยายการเรียนรู้ไปสู่เรื่องอื่น ๆ โดยช่วยเหลือเด็กในการเชื่อมโยงของมูลและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

6.  สร้างเนื้อหาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลางดูจากความต้องการและความสนใจของเด็ก

7.  ให้กำลังใจเด็กเพื่อเป็นการเสริมแรง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ความเห็น (0)