ดันขนมครก-ขนมเบื้องสู่ตลาดโลก

พาณิชย์ กับ ธุรกิจเฟรนส์ไชน์

ปัจจุบันนี้อาหารไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับจากในหลายประเทศ อาทิสหรัฐ สหภาพยุโรป และเริ่มมีความต้องการจากต่างชาติมากขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ขายความเป็นไทยด้านอาหารคาวหวานให้ชาวโลกได้รู้จัก

ด้วยเหตุนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ ได้เล็งเห็นช่องทางในการผลักดันอาหารประเภทขนมไทย ให้เป็นที่รู้จักของต่างชชาติ และพร้อมที่จะผลักดันขนมครกและขนมเบื้องไทยออกสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในรูปเฟรนส์ไชน์ ให้เป็นที่นิยมอย่างขนมโรตีบอยของมาเลเซีย ที่เข้ามาขายในเมืองไทยจนเป็นที่รู้จักของคนไทย พอสมควร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไปศึกษาเชิงลึกถึงประเทศเป้าหมายที่เหมาะสมต่อการนำอาหารไทย เข้าไปจำหน่าย รวมถึงศึกษาพฤติกรรมการบริโภค กฎระเบียบ ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าอาหาร มาตรฐานด้านสุขอนามัยทางด้านอาหาร ที่สำคัญก็คือการศึกษาทำเลที่ตั้งการเปิดจุดขายเฟรนส์ไชน์ การผลักดันขนมครกและขนมเบื้องไทยให้ก้าวสู่อินเตอร์ ถ้าหากเราทำได้ตามแผนขนมโรตีบอย ทำการเปิดจุดขายตามห้างสรรพสินค้า ที่อยู่กลางเมือง แผนการที่ชัดเจน โอกาสที่ขนมครกและขนมเบื้องไทยจะออกไปประสบความสำเร็จในตลาดต่างประเทศ ก็เป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงทีเดียว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Commerceความเห็น (0)