ความเห็น 52268

เยี่ยมเยือนเครือข่ายเมืองลุง(๑)

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์(ดร)ขจิต

 ถูกต้องครับ ต้นกระกูล เกิดที่ "อำเภอ ไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี" ครับ