รณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออก

ต้องขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการจัดเตรียมงานในครั้งนี้ค่ะ<

          ในปีนี้ รองฯ ศิริชัยได้มอบหมายให้ช่วยเชิญประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมงานรณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออก ซึ่งได้กำหนดวันไว้ คือ วันอังคารที่ 25 ก.ค. 2549 เวลา 08.30 - 12.00 น.

          ในการประชุมครั้งแรกเมื่อ 5 ก.ค.2549 ได้ข้อสรุปว่าจะมีการเดินรณรงค์ โดนจัดริ้วขบวนเป็น 4 ชุด ให้ผู้เดินสวมเสื้อสีเหลือง ถือป้ายคำขวัญ/ข้อความรณรงค์/อุปกรณ์ต่อต้าน/กำจัดยุงลาย เดินวนรอบสถาบัน ผ่านวิทยาลัย/บ้านพัก โดยมีขบวนกลองยาวเดินนำและตามด้วยชุดยุงลาย จากนั้นมีการแสดงบนเวที จัดนิทรรศการและตอบคำถามชิงรางวัล มีการมอบหมายงานและกำหนดผู้นับผิดชอบ ดังนี้

          พี่วราภรณ์ ฉ. - รับผิดชอบริ้วขบวน

          คุณวราภรณ์ ท.และคุณจรูญศรี - พิธีกร

          คุณดิเรก - กลองยาวและประสานเรื่องการจราจร

          คุณธนูและทีมงาน - สถานที่ เวที ไฟ เครื่องเสียง

          คุณกรองแก้ว, ทีมงานช่างและศูนย์พัฒนาคุณภาพ - บอร์ดนิทรรศการและคำถามชิงรางวัล

          คุณจันทราและศูนย์พัฒนาคุณภาพ - ชุดยุงลายประกอบการเดินและแสดงบนเวที

          คุณพัชราและศูนย์พัฒนาคุณภาพ - โมบาย/คำขวัญ

          คุณสิริกาญจน์ - ป้ายเดินรณรงค์และอุปกรณ์ประกอบการเดินรณรงค์

          คุณศิริพรและงานพัสดุ - อาหารและเครื่องดื่ม

          คุณเครือวัลย์ - ดนตรีและนักร้อง

          คุณศิริพร ท., คุณพัชรา ต., และคุณอัมพวา - การแสดงชุดยุงลาย

          คุณดนัยและงานเวชนิทัศน์ - บันทึกภาพและสนับสนุนการจัดทำงานศิลป์ แผ่นป้ายผ้าประชาสัมพันธ์

          ทุกกลุ่มภารกิจ - ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ที่คุณสิริกาญจน์

          ในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อ 21 ก.ค.2549 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการเตรียมงาน และเพื่อซักซ้อมทีมทำงานอีกครั้ง ซึ่งก็พบว่าทุกท่านเตรียมงานเกือบสมบูรณ์แล้ว และที่ประชุมเสนอว่าน่าจะเดินออกนอกสถาบันเพราะเราเตรียมการณ์อย่างดี รวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงสถาบันและในกรม คร.ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการรณรงค์ครั้งนี้ด้วย มติที่ประชุมเห็นชอบดังกล่าว และได้มอบหมายคุณดิเรกประสานงานกับทางจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกต่อไป

           ต้องขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการจัดเตรียมงานในครั้งนี้ รวมทั้งจิ๋ม (ณัฐนันท์) และน้องๆ ที่ตึกศัลยกรรมทุกท่านที่เต็มใจช่วยเหลือจัดทำชุดยุงลายด้วยค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (3)

ขอแสดงความยินดีด้วยที่งานสำเร็จราบรื่นดีครับผม
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ "หนูเล็ก" มากๆ นะคะ

มนฤดี คงแก้ว
IP: xxx.149.25.235
เขียนเมื่อ 

อยากได้ภาพชุดยุงลายประกอบการเดินและแสดงบนเวที และ

ป้ายเดินรณรงค์และอุปกรณ์ประกอบการเดินรณรงค์