ใกล้เปิดเทอมแล้ว คุณครูเตรียมตัวพบกับนักเรียนอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้พบกันหลายวัน วันนี้ Krudala มีภาพห้องเรียนระดับประถมที่ลูกสาวส่งมาจากอเมริกามาให้ดูเป็นตัวอย่าง  จึงได้นำมาขึ้นบันทึกเพื่อให้พี่น้องGotoKnow จะได้นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับลูกหลานหรือนักเรียนตามที่เห็นว่าเหมาะสมนะคะ