การสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 8 กรกฏาคม 2557 ผมได้ปรับปรุงข้อมูลในเวบบล๊อกเรื่องนี้ ให้สามารถใช้งานโดยเน้นเฉพาะข้อมูลการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ สพม.39 ดำเนินการไปแล้ว เพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบหรืออื่น ๆ ทั้งนี้แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละตำแหน่ง จำต้องถอนออกเพราะมีปัญหา link เดิมที่หาฐานข้อมูลเดิมไม่เจอ ประกอบกับระยะเวลาที่ประกาศใช้กฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างยาวนาน โรงเรียนแต่ละโรงเรียนย่อมมีเอกสาร แนวปฏิบัติเพื่อใช้เป็นร่องรอยสำหรับดำเนินการแต่ละกรณีตามสมควรอยู่แล้ว

และเพื่อความต่อเนื่องของการใช้งานบล๊อกเรื่องนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป ผมจึงถือโอกาสปรับปรุงรายชื่อคำสั่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ตามคำสั่ง สพม.39 ที่ได้แต่งตั้งใหม่ เพื่อใช้ทดแทนคำสั่งเดิม และอ้างอิงต่อไป (โรงเรียนที่ปรับปรุงคำสั่งใหม่แล้ว จะมีเครื่องหมาย ** ท้ายชื่อโรงเรียน)

และเหตุการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน ผมต้องไปรับผิดชอบภาระงานอื่นตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 จึงขออนุญาตไม่ปรับปรุงฐานข้อมูลเรื่องนี้ให้เป็นปัจจุบันเพิ่มเติม ครับ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สพม.39
ตามลำดับ วัน เดือน ปี ที่แต่งตั้ง (ปรับปรุง ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561)
*** กรณีเปิด link ไม่ได้ กรุณาเปลี่ยนใช้ browser ตระกูล IE จะเปิดได้ทันที ครับ ****

1. ร.ร.คันโช้งพิทยาคม ** , คำสั่งแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งว่าง **

2. ร.ร.สฤษดิ์เสนาพิทยาคม **

3. ร.ร.วังโพรงพิทยาคม **

4. ร.ร.ท่าปลาประชาอุทิศ **

5. ร.ร.วัดโบสถ์ศึกษา ** , คำสั่งแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งว่าง**

6. ร.ร.ยางโกลนวิทยา **

7. ร.ร.บ่อโพธิ์วิทยา **

8. ร.ร.วังมะด่านพิทยาคม **

9. ร.ร.นครบางยางพิทยาคม **

10. ร.ร.ประชาสงเคราะห์วิทยา **

11. ร.ร.เนินกุ่มวิทยา **

12. ร.ร.เนินสะอาดวิทยาคม **

13. ร.ร.เนินมะปรางศึกษาวิทยา **

14. ร.ร.พุทธชินราชพิทยา **

15. ร.ร.สวนเมี่ยงวิทยา **

16. ร.ร.ท่าทองพิทยาคม **

17. ร.ร.นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก **

18. ร.ร.บ้านกร่างวิทยาคม **

19. ร.ร.นาบัววิทยา ** , คำสั่งแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งว่าง **

20. ร.ร.ดอนทองวิทยา **

21. ร.ร.วังพิกุลวิทยศึกษา ** , คำสั่งแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งว่าง **

22. ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี ** , คำสั่งแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งว่าง **

23. ร.ร.พรหมพิรามวิทยา **

24. ร.ร.ฟากท่าวิทยา **

25. ร.ร.บ้านกลางพิทยาคม ** , คำสั่งแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งว่าง **

26. ร.ร.นครไทย ** , คำสั่งแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งว่าง **

27. ร.ร.ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม **

28. ร.ร.ไทรย้อยพิทยาคม **

29. ร.ร.วังน้ำคู้ศึกษา **

30. ร.ร.วังทองพิทยาคม **

31. ร.ร.ชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์" **

32. ร.ร.บางระกำวิทยศึกษา ** , คำสั่งแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งว่าง ** , คำสั่งแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งว่าง มิย. 61

33. ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม ** , คำสั่งแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งว่าง **

34. ร.ร.อุตรดิตถ์ **

35. ร.ร.ชาติตระการวิทยา ** ,คำสั่งแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งว่าง **

36. ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ **

37. ร.ร.ดงประคำพิทยาคม **

38. ร.ร.บางกระทุ่มพิทยาคม **

39. ร.ร.ดาราพิทยาคม **

40. ร.ร.ด่านแม่คำมันพิทยาคม **

41. ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี **

42. ร.ร.บ้านโคนพิทยา **

43. ร.ร.ทุ่งกะโล่วิทยา **

44. ร.ร.น้ำริดวิทยา **

45. ร.ร.ทองแสนขันวิทยา **

46. ร.ร.ลับแลศรีวิทยา ** , คำสั่งแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งว่าง **

47. ร.ร.แสนตอวิทยา ** , คำสั่งแก้ไขชื่อสกุล ผู้แทน อปท **

48. ร.ร.จ่านกร้อง **

49. ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ** 
     หมายเหตุ : แก้ไขชื่อ รร.ตามประกาศ ศธ. เรื่อง การเปลี่ยนชื่อ รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561

50. ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ **   , คำสั่งแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งว่าง ** ,
                                                                     ** คำสั่งแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งว่าง มิย.61

51. ร.ร.ลับแลพิทยาคม **

52. ร.ร.ตรอนตรีสินธุ์ **

53. ร.ร.น้ำปาดชนูปถัมภ์ **

54. ร.ร.บ้านโคกวิทยาคม **

55. ร.ร.หนองพระพิทยา **

56. ร.ร.น้ำรินพิทยาคม ** , คำสั่งแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งว่าง **

57. ร.ร.พิชัย  **

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนทำงานความเห็น (2)

ปรารถนา
IP: xxx.143.173.50
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ พี่คณิน

ขอเรียนถามพี่คณิน ว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียน นี่เป็นอำนาจของ ผอ.เขตที่จะแต่งตั้ง จะทำเป็นคำสั่ง หรือว่าประกาศแต่งตั้งคะ เคยค้นดูในอินเตอร์เน็ตพบคู่มือการสรรหาฯ ตัวอย่างเป็นประกาศสำนักงานเขต.. แล้วก็อ้าง

มาตรา 38แห่ง พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงฯ 2546 และ กฎกระทรวงข้อ 4(4) พี่คิดว่าถูกไหม หนูคิดว่า น่าจะเป็นข้อ 5 (6) นะคะ (กำลังเตรียมทำเรื่องนี้อยู่) แต่มาค้นดูของเก่าเขาออกเป็นคำสั่งเขต อันไหนถูกต้องคะ ในกฎกระทรวง ไม่ได้ระบุว่าต้องแต่งตั้งอย่างไรแล้วพี่คิดว่าจะมีการแก้ไขกฎกระทรวง จะเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนคะน่าจะทำรอได้เลยไม่ต้องรอ สพฐ.สั่งการเนอะพี่

ขอดูรูปแบบการแต่งตั้งของ สพม.บ้าง ส่งมาที่ mail นะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ

การแต่งตั้ง กก.สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎกระทรวง...พ.ศ.2546

ข้อ 5 (6) และข้อ 8 ระบุว่า ให้ ผอ.สพท.พิจารณาแต่งตั้งเป็นประธาน กก.และ กก.

ที่ผมปฏิบัติทั้งขณะอยู่ที่ สพท.พล.1 และ สพม.39

ออกเป็นคำสั่งครับ ตัวอย่างไฟล์ดำเนินงานจะส่งให้หากได้รับ mail ของปรารถนา

( ระบบไม่แสดง e mail ของปรารถนา : กรณีต้องการแจ้งถึงผมโดยตรง

แจ้งไปที่ e mail ของผมที่อยู่มุมขวาของบล๊อกนี้ครับ

การแก้ไขกฎกระทรวงนี้น่าจะอีกนาน เพราะไม่มีเหตุให้ต้องแก้ไข

ดั่งเช่น คณะ กก.เขตพื้นที่ (ที่มีอายุการดำรงตำแหน่งแค่ 2 ปี)

ผมไม่รอให้ สพฐ.สั่งการเพื่อดำเนินการ

เพราะข้อกฎหมายข้างต้น ให้เป็นหน้าที่ของ สพท.อยู่แล้วที่ต้องดำเนินการ

ให้ ร.ร.สรรหา..ใหม่ ภายใน 90 วัน ก่อนวันครบวาระ