วันนี้เทศกาลงานเดือนสิบ เป็นเทศกาลคืนสุดท้าย ฉันได้ไปดูรำวงเวียนครกที่หน้าศาลากลางจังหวัด ทำให้ฉันได้เห็นวิถีชีวิตของคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ประสานกันได้อย่างลงตัว มีวงดนตรี มีนักร้องทั้งหญิงและชาย หมุนเวียนกันร้องเพลง มีผู้คนเข้ามาเต้น มารำวง ดูจากอายุก็น่าจะมีตั้งแต่ ๕ ขวบไปจนถึง ๖๐-๗๐ ปี แต่ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย เพศหญิงจะมีมากกว่า เพลงที่นำมาร้องก็เป็นเพลงรุ่นเก่า ปนกันรุ่นใหม่

    แต่วัยรุ่นที่มาเต้น ก็ไม่ตีกัน เพราะจังหวะดนตรีไม่เร้าร้อนเหมือนสมัยนี้ ไม่มีการขายเหล้า เพราะมิฉะนั้นจะเกิดการมองหน้าหาเรื่อง ตีกัน หากต่างคนต่างเมา ทำให้ฉันได้เห็นว่า ทุกคนมาเพื่อความสนุกสนาน ได้ออกกำลังกาย ฉันคิดว่าบางคนเมื่อกลับถึงบ้านคงหลับเป็นตายแน่นอน เพราะคงได้ออกกำลังกายเต็มที่ ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคู่กับเทศกาลเดือนสิบก็ดี วัยรุ่นจะได้ไม่ไปมั่วสุ่ม ท่านสว.(สูงวัย)ก็ได้ออกำลังกาย เด็กๆตัวเล็กก็ได้วิ่งเล่น เต้นกันอย่างสนุกสนาน เป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากสำหรับฉัน ฉันอยากให้เมืองนครศรีฯ เป็นเมืองแห่งการศึกษา ควบคู่กับผู้คนมีคุณธรรม และมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขกันถ้วนหน้า ในฐานะ ลูกนครศรีฯคนหนึ่ง