มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดท่างาม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
Mrs. Maleephan มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดท่างาม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช Pooma

อนุทินล่าสุด


มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดท่างาม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เขียนเมื่อ

นางสาวกนกวรรณ รัชนีย์ รับรางวัลชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม การคัดเลือกสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง บ้าน โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม จาก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดท่างาม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เขียนเมื่อ

นางสาววาทินี ผลหิรัญ รับรางวัล Best Practice ระดับดีมาก ระดับครูผู้สอนปฐมวัยจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดท่างาม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เขียนเมื่อ

นางมาลีพันธุ์ ภูมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่างาม รับรางวัล Best Practice ระดับดีมาก การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ตามการบริหารแบบ PDCAP MODEL จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดท่างาม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เขียนเมื่อ

นางมาลีพันธุ์ ภูมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่างาม ร่วมงานทอดผ้าป่าการศึกษา วันที่ 11 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนวัดหนองบัว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดท่างาม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เขียนเมื่อ

นางมาลีพันธุ์ ภูมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่างาม รับการประเมินผลกสรปฏิบัติงานในรอบ6 เดือนครั้งที่ 2และประเมินข้อตกลกวPA รอบที่ 1ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดท่างาม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เขียนเมื่อ

การแข่งขันกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565ดำเนินการโดย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ลูกท่างาม เด็กหญิงกนกวรรณ ชูเกื้อ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท กิจกรรมเขียนเรียงความ ฝึกซ้อมโดย ครูดารารัตน์ กังงา โรงเรียนวัดท่างามความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดท่างาม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เขียนเมื่อ

เรื่องเล่าชาวท่างาม ‘ทองอุไรสาร’ ปีที่ 4 ฉบับที่ 52วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 - 15.30 น.นางมาลีพันธุ์ ภูมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่างาม พร้อมด้วยนายชัชชานนท์ พลฤทธิ์ครูโรงเรียนวัดท่างาม นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดท่างาม จำนวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงเรียนเสาธงวิทยา อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช / งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดท่างาม 🌱ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดท่างาม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เขียนเมื่อ

เรื่องเล่าชาวท่างาม ‘ทองอุไรสาร’ ปีที่ 4 ฉบับที่ 53วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 – 15.30 น.นางมาลีพันธุ์ ภูมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่างาม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดท่างามและโรงเรียนวัดเทพธิดาราม ดำเนินการจัดค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “ลูกท่างาม ทำดีถวายในหลวง” ตามกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความเป็นไทย ณ หอประชุมใหญ่ ‘ทองอุไร’ โดยกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมเด็กดีมีมารยาท กิจกรรมสนุกสนานบนฐานคุณธรรม และกิจกรรมรู้ค้น รู้คิด ประดิษฐ์โครงงานคุณธรรม/ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดท่างาม 🌱ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดท่างาม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เขียนเมื่อ

เรื่องเล่าชาวท่างาม ’ทองอุไรสาร’ ปีที่ 4 ฉบับที่ 54วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 – 09.30 น.นางมาลีพันธุ์ ภูมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่างาม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดท่างามและโรงเรียนวัดเทพธิดาราม และนักเรียนโรงเรียนวัดท่างาม ดำเนินการจัดพิธีลงนามถวายพระพรและชุมนุมสดุดีพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความเป็นไทย ณ อาคารหอประชุมใหญ่ “ทองอุไร”/ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดท่างาม 🌱ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดท่างาม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เขียนเมื่อ

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น.นางมาลีพันธุ์ ภูมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่างาม เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี “มหาชัยสัมพันธ์” ครั้งที่ 7 ระหว่างโรงเรียนวัดมหาชัยวนารามและโรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ เครือข่ายโรงเรียนที่ 2 (ปัญจภาคี) ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม/ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดท่างาม 🌱ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดท่างาม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เขียนเมื่อ

ทองอุไรท่างามสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 55วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 – 15.30 น.นางมาลีพันธุ์ ภูมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่างาม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดท่างามและโรงเรียนวัดเทพธิดาราม ดำเนินการจัดกิจกรรม ทบทวน : ข้อตกลงในการพัฒนางาน : PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อเตรียมการรับประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (ว.9) และการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครู (ว.23) โดยมีนายสุธน เกิดมณี ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรรมราช “ณ นคร อุทิศ” เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสายช่อ กาญนิการจน์ อาคารสำนักงานโรงเรียนวัดท่างาม ในการนี้ มีนางสาวสุพรรณี สุวรรณเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านตาล พร้อมด้วยข้าราชการครูโรงเรียนวัดบ้านตาลเข้าร่วมด้วย/ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดท่างาม 🌱ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดท่างาม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เขียนเมื่อ

เปิดเรียนวันแรกของเด็กน้อย โรงเรียนวัดท่างาม สพป.นครศรีธรรมราชเขต ๑ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดท่างาม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เขียนเมื่อ

๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการนวลใย สุทธิพิทักษ์ ที่มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” ด้วยความยินดียิ่งความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดท่างาม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เขียนเมื่อ

ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดท่างาม ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราชเขต๑ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดท่างาม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เขียนเมื่อ

ความสำเร็จของลูกท่างาม รุ่น83 ในการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ยินดีด้วยกับทุกคน ที่ออกสู่โลกกว้างความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดท่างาม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เขียนเมื่อ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดท่างามมีคะแนนสูงกว่าระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ใน 3 รายวิชา คือภาษาไทย ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีนักเรียนเข้าสอบ 7 คน จากทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดท่างาม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เขียนเมื่อ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดท่างามมีคะแนนสูงกว่าระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ใน 3 รายวิชา คือภาษาไทย ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีนักเรียนเข้าสอบ 7 คน จากทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดท่างาม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เขียนเมื่อ

โรงเรียนวัดท่างาม เป็นโรงเรียนที่ดำเนินการต่อยอดขยายผลสู่ความยั่งยืนได้อย่างเข้มแข็ง โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2564ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดท่างาม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เขียนเมื่อ

16 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครศรีธรรมราชเขต 1 ว่าด้วยข้อราชการและโรงเรียนคุณภาพความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดท่างาม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เขียนเมื่อ

แม่เชื่อเสมอว่าลูกของแม่ทำได้…นายทหารกองทัพบกความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดท่างาม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เขียนเมื่อ

ความภูมิใจของคนเป็นครู ที่ก้าวสู่ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดการทำงาน 29 ปีความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดท่างาม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เขียนเมื่อ

จากเชฟโรงแรม สู่นายทหารตรวจสอบภายในกองทัพบก ลูกคือความภาคภูมิใจของแม่ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดท่างาม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เขียนเมื่อ

นักเรียนชั้นป.3 ร.ร.วัดพังสิงห์ สพป.นศ.1 ฝึกทำขนมจีบ ฝึกสอนโดยคุณครูโสภิดา เหมปาละความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดท่างาม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เขียนเมื่อ

การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นอนุบาล2,3 โรงเรียนวัดพังสิงห์ โดยการลงมือปฏิบัติ ทำเอง กินเอง การทำขนมถ้วยฟู ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี