การวิเคราะห์ระบบฟาร์มเชิงเศรษฐสังคม


"ใครไม่เคยถูกตี ถูกทุบ เจอเรื่องเลวร้ายในชีวิตมาเลยนั้น จงอย่าได้หาญคิดทำการใหญ่"

การวิเคราะห์ระบบฟาร์มเชิงเศรษฐสังคม

สมการการพัฒนาสำเร็จรูป

มนุษย์ศาสตร์+ สังคมศาสตร์ + วิทยาศาสตร์ = คุณภาพชีวิตที่ดี + มีการพัฒนาที่ยั่งยืน

         เมื่อพิจารณาถึงระบบเกษตรยั่งยืนทั่วโลก จะพบว่าประกอบด้วย 4 แบบ คือ .เกษตรผสมผสาน 2.วนเกษตร 3.เกษตรอินทรีย์  4.เกษตรธรรมชาติ

แต่ในประเทศไทยของเรามีอยู่ด้วยกัน 5 รูปแบบ คือ 1.เกษตรผสมผสาน 2.วนเกษตร 3.เกษตรอินทรีย์  4.เกษตรธรรมชาติ และ 5.เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางการทำการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจในการพึ่งพาตนเอง

          Farming System Analysis in Socio-Economic Aspect is “Process to find out the appropriate farming pattern towards constraints and real needs of farmers under system analysis”

เทคนิคที่ใช้ (Approach Technique)

  • Interview (individual, key persons, stakeholders, focus group)
  • Making diagram (Community mapping, Calendar farming)
  • Ranking (appropriate for sensitive data)
  • SWOT analysis (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)
  • Buddhist style (Concerns, Causals, Concepts, Tasks)
  • Interdisciplines

         ข้อมูลที่ต้องรวบรวม ประกอบด้วย

  • เนื้อหาสาระของระบบฟาร์มที่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ภูมิหลังบางประการของกลุ่มเป้าหมาย สภาพการผลิตตามชนิดสินค้าเกษตร ข้อมูลด้านเศรษฐสังคม และสภาพปัญหาที่พบตลอดจนแนวทางการพัฒนา
  • ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร ประกอบด้วย ต้นทุน ผลตอบแทน จุดคุ้มทุน และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
  • ข้อมูลด้านสังคมในเจตคติของเกษตรกร (KAP ของเกษตรกร)

         

ข้อคิดจากท่านอาจารย์

เศษเหล็ก ไม่มีคุณค่ามากนัก  จะกลายเป็นดาบอันงดงามนั้น

ต้องผ่านอุปสรรคมามากมาย ทั้งความเจ็บปวดต่าง ๆ กว่าจะประสบความสำเร็จ

ดังนั้น ขอให้จำไว้อย่างหนึ่งว่า "ใครไม่เคยถูกตี ถูกทุบ เจอเรื่องเลวร้ายในชีวิตมาเลยนั้น จงอย่าได้หาญคิดทำการใหญ่"

(ส่วนหนึ่งของโอวาทจากในหลวงถึง คุณสุเมธ ตันติเวชกุล)

 

ข้อมูลจากการบรรยายของ รศ.ดร.เอมอร  อังสุรัตน์ วันที่ 26 สิงหาคม 2553

หมายเลขบันทึก: 401560เขียนเมื่อ 8 ตุลาคม 2010 11:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 เมษายน 2012 21:54 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี