การวิจัยและพัฒนาพืชพลังงานทดแทน


เราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะทำให้ พืชอาหาร และพืชพลังงาน มีความสมดุลกัน

การวิจัยและพัฒนาพืชพลังงานทดแทน

     เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น ทำให้ความต้องการอาหารในการบริโภคเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการน้ำมันของโลกยิ่งเพิ่มมากขึ้นอย่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา เมื่อพิจารณาถึงการใช้พลังงาน พบว่า ส่วนภาคการคมนาคมขนส่งเป็นส่วนที่มีปัญหาการใช้พลังงานสูงสุดของประเทศ

     สถานการณ์พลังงานในปี 2550 พบว่า ประเทศไทยใช้พลังงานคิดเป็นมูลค่า 1.487 ล้านล้านบาท และปริมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ในประเทศ 1.6 ล้านบาร์เรลต่อวันเทียบเท่าน้ำมันดิบ สำหรับภาคที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานมากที่สุด คือ ภาคอุตสาหกรรมและคมนาคมขนส่ง

ซึ่งตรงจุดนี้เราจะต้องพยายามหาพลังงานอื่นเพื่อมาทดแทนการใช้พลังงานจากน้ำมัน

     พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานที่นำมาใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิง สามารถแบ่งตามแหล่งที่ได้มากเป็น 2 ประเภท คือ พลังงานทดแทนจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป อาจจะเรียกว่า พลังงานสิ้นเปลือง ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน นิวเคลียร์ หินน้ำมัน และทรายน้ำมัน เป็นต้น และพลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก เรียกว่า พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ ลม น้ำ แสงอาทิตย์ ชีวมวล และไฮโดรเจน เป็นต้น

     สำหรับการผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน พบว่า ประเทศบราซิลเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นผู้นำด้านแก๊สโซฮอล์ และมีการส่งเสริมการใช้อย่างจริงจัง เริ่มจากความพยายามที่จะลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการผลิตเอทานอล เพื่อทดแทนน้ำมันในยุคที่ราคาน้ำมันดิบสูง การส่งเสริมอย่างจริงจังทำให้มีการก่อสร้างโรงกลั่นเอทานอลทั่วประเทศ โดยบราซิลใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล ส่วนภายในประเทศไทย วัตถุดิบที่นิยมใช้ในการผลิตเอทานอล ได้แก่ อ้อยและกากน้ำตาล และมันสำปะหลัง

     ซึ่งในปัจจุบันมีการสนับสนุนการปลูกพืชพลังงานกันเป็นจำนวนมาก เราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะทำให้ พืชอาหาร และพืชพลังงาน มีความสมดุลกัน เรื่องเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องพิจารณาให้รอบด้าน ในอนาคต การแย่งชิงวัตถุดิบจะต้องเกิดขึ้นแน่นอน คือ เชื้อเพลิง (fuel) อาหารคน (food) และอาหารสัตว์ (feed) ซึ่งการที่ประชากรมีเพิ่มมากขึ้นเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมกับการรองรับของคนที่มากขึ้น

     ทิศทางการวิจัยและพัฒนาพืชพลังงานทดแทนในอนาคต ต้องพิจารณาหาพืชที่มีศักยภาพในการพัฒนาพืชพลังงานทดแทน ซึ่งการนำพืชอาหารมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทนอาจทำให้เกิดผลกระทบในหลายๆ ด้าน เช่น การนำอ้อยไปใช้เป็นวัตถุดิบมากเกินไปอาจทำให้น้ำตาลขาดตลาดหรือราคาน้ำตาลอาจสูงขึ้น อาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์มากกว่าพลังงาน ในการนำพืชอาหารมาผลิตพลังงาน จึงต้องจัดพื้นที่ให้เหมาะสม และสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรด้วย

ปัญหาในการพัฒนา

  • การพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไม่สนองความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจของชาติ
  • งบประมาณวิจัยจำกัดและไม่ตรงประเด็น

ข้อมูลจากการบรรยายของ ศ.ดร.เจริญศักดิ์  โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ วันที่ 9 กันยายน 2553

หมายเลขบันทึก: 401556เขียนเมื่อ 8 ตุลาคม 2010 11:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 มิถุนายน 2012 09:11 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี