เนื่องจากการเข้าไปช่วยวิทยากรดูแลผู้เข้าร่วมประชุมอบรมการใช้บล็อก พบเหตุการณ์ประหลาดว่า คุณโอม ใส่ป้ายเป็น KFC(op) ไปที่ประวัติส่วนตัว ต่อมาต้องการแก้ไขให้เป็น KFC(OP) ทำยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้ พิมพ์ใหม่เพิ่มก็แล้ว ตัดออก แต่งเข้ายังไงก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นอันใหม่ได้ ทั้งพี่โอ๋ และพี่เม่ยลองวิทยายุทธที่เราพอจะมีแล้ว ก็ยังไม่เป็นผล เลยสงสัยว่าจะเป็น bug ของโปรแกรมหรือเปล่าคะ