จิบกาแฟ คนเขียน Blog # 2 : ก้าวต่อไปของ MSUKM

มมส. จะก้าวเดินบนเส้นทาง UKM เพื่อพัฒนา ให้เป็น LO ได้อย่างไร?

   สมาชิก คนเขียน blog มมส. ได้เข้าร่วมงาน เสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ UKM ครั้งที่ 3/2549 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ผ่านมานั้น คนเขียน blog มมส. ได้ทำ BAR กัน (http://gotoknow.org/blog/wichitchawaha/40057) เพื่อประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับการจัดการความรู้ของ มมส. และ มมส. จะก้าวเดินบนเส้นทาง UKM เพื่อพัฒนา ให้เป็น LO ได้อย่างไร?

จาก BAR ข้างต้น จึงได้กำหนดให้มีงานจิบกาแฟ #2 : ก้าวต่อไปของ MSUKM จัดในวันที่ 25 ก.ค. 2549 ณ ห้องประชุม อาคารบรมราชกุมารี โดยมีประเด็นหลักที่สำคัญอยู่ที่การกำหนดทิศทางของการดำเนินกิจกรรม KM ภายในมหาวิทยาลัย โดยจัดทำเป็น แผนฯ KM เพื่อพัฒนาสู่การเป็น LO

ผลจะออกมาอย่างไรนั้น ติดตามได้หลังงานนี้ครับ

 

วิชิต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายน้ำความคิดความเห็น (0)