ผลงานน้องโอม

คุณอำนวย มอ.

http://gotoknow.org/file/chawadee/SV400001.JPG

  ค้นหาสรุปประเด็นการอบรมคุณอำนวยที่เราช่วยกันคิดและปฏิบัติจริงด้วยภาพแผนภูมิวาดเขียนโดยน้องโอม คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คุณอำนวยภาคใต้ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

<img src="http://gotoknow.org/file/chawadee/SV400001.JPG">

โอโฮ สวยมากเลยครับ.... แถมยังเข้าใจได้ง่ายด้วย..