ขอรูปเพื่อนที่เป็นอาสาสมัครอเมริกัน(Peace Corps) ชื่อ Brooke Smith ไว้เป็นรูปในการอบรมครูประถมศึกษา ถ้าได้รูปแล้วจะลงให้ดู คุณครูประถมศึกษามีความตั้งใจในการสอนและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้มาก หลายๆคนไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอกเลย ทำอย่างไรที่ผมอยากตะโกนดังๆให้รัฐบาลเห็นคุณค่าของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่อย่างนั้นระบบการศึกษาไทยคงแย่กว่าที่เป็นแน่ๆเลยท่านใดทราบแนวทางช่วยบอกผมที   มาดูการแนะนำนักเรียนแบบง่ายๆดีกว่า  

1.12 Giving advice/suggestions

  <p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        Why don’t you….?</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        You should…</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        If I were you, I would…</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        How about…?</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        What about…?</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        Have you though about?</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        Can I get you more information?</p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal"></p>  <div style="text-align: center"></div>  <p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">1.13 Ending the lesson</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        That’s all for today.</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        Do you have any questions?</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        If you have any questions you can see me after class.</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        See you again on…</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        Please don’t forget about your homework.</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        Please clean up your desk.</p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal"></p>                        -        Please tidy up the room.  <div style="text-align: center"></div><p>   มีหลักไวยากรณ์เรื่อง If clause ในโอกาสหน้าจะลองอธิบายให้ดู ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำงาน การอ่านบันทึกนี้นะครับ    </p><p> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">Thank you Miss Brooke Smith and Peace Corps</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><div id="smileyDIV0">             </div>