หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 97 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระบบใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม

บุษยมาศ
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 97 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระบบใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม

 

 

"การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระบบใหม่

ณ วันที่ 1 ตุลาคม"

 

                ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553  (ตามหนังสือที่อ้างถึง 1)... กระทรวงการคลังได้กำหนดบัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง รวมทั้งกลุ่มบัญชีค่าจ้างกลุ่มที่ 1 - กลุ่มที่ 4  ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ที่ใช้เป็นขั้นวิ่งในการเลื่อนขั้นค่าจ้างขึ้นใหม่ โดยมีผลบังคับใช้  ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน 2553  และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 57 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 (ตามหนังสือที่อ้างถึง 2)...กระทรวงการคลังได้กำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติการปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ นั้น

                กระทรวงการคลัง  พิจารณาแล้ว  เห็นควรซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระบบใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้...

                1. การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครึ่งปีแรก (วันที่ 1 เมษายน) ให้ควบคุมจำนวนผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นหนึ่งขั้น ต้องไม่เนร้อยละ 15 ของอัตราลูกจ้างประจำที่ครองอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม  สำหรับการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ  ครึ่งปีหลัง (วันที่ 1 ตุลาคม) ให้อยู่ภายในวงเงินเลื่อนขั้นร้อยละ 6 ของจำนวนอัตราค่าจ้างที่มีผู้ครองอยู่ ณ วันที่ 1 กันยายน โดยให้นำจำนวนเงินที่ได้ในการเลื่อนขั้นครึ่งปีแรก (วันที่ 1 เมษายน)...มาหักออก่อน (ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ) ทั้งนี้ จำนวนผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างรวมกันทั้งปี  สองขั้นจะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนลูกจ้างประจำที่ครองอยู่  ณ วันที่ 1 มีนาคม

                 2. สำหรับส่วนราชการที่เข้าโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ  การเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ให้ถือปฏิบัติตามข้อ 1.3 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 57 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 ต่อไป จนกว่าการปรับปรุงระบบตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำรองรับตำแหน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 จะแล้วเสร็จ

                 จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป...

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  เรื่อง  การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ของส่วนราชการตามระบบใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 

ได้จากไฟล์ด้านล่างนี้...

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/625/217/original_employee102.pdf?1285912575

 

ศึกษาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38

ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ...(หนังสือที่อ้างถึง 1...)  ตามบล็อกด้านล่างนี้...

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/aaa38.pdf

 

 บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

กลุ่มที่ 1 - 4

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/group1.pdf

  กลุ่มงานบริการพื้นฐาน

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/service.pdf

  กลุ่มงานสนับสนุน 

http://gotoknow.org/file/bussayamas/support.pdf

  กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/technic.pdf

  กลุ่มงานช่าง

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/bbb1.pdf

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/bbb2.pdf

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/bbb3.pdf

 

ศึกษาหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 57 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/bb113.pdf

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

คำสำคัญ (Tags)#หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 97 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระบบใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม

หมายเลขบันทึก: 400308, เขียน: 01 Oct 2010 @ 22:50 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 32, อ่าน: คลิก


ความเห็น (32)

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านIco64ที่นับถือ

 •  ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันค่ะ
 •  สุขสันต์วันหยุดนะคะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...คุณยาย...

Ico32  ขอบคุณค่ะ...สุขสันต์วันหยุดเช่นเดียวกันค่ะ...แต่ผู้เขียนไม่ได้หยุดค่ะ...เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยค่ะ...บ่มีวันหยุดจ้า...

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์ ขออนุญาตเข้ามาเติมเต็มความรู้ครับ ยินดีกับลูกจ้างประจำครับ แล้วเมื่อไหร่จะถึงคราวลูกจ้างชั่วคราวบ้างหนอ...

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณอภิชาต...

Ico32  สำหรับลูกจ้างชั่วคราว คงต้องรอก่อนมังค่ะ...เพราะที่พูดไม่ได้พูดถึงลูกจ้างชั่วคราวเลยค่ะ...

คนไกล
IP: xxx.31.136.249
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำของเดือนเมษายน 2554 จะได้เลื่อนเป็นเปอร์เซ็น หรือว่าได้เลื่อนเป็นขั้นเหมือนเดิมคะ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คนไกล...

 • ถ้าพูดถึง ดูในขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำแล้ว ที่ กระทรวงการคลังได้ส่งมาให้ ณ ปัจจุบันนี้  เป็นขั้นนะค่ะ...
 • ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็เป็นขั้นเหมือนเดิมค่ะ
 • แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเป็น % ผู้เขียนก็จะนำมาแจ้งให้ทราบก็แล้วกันนะค่ะ...
 • คอยติดตามข่าวนะค่ะ...

 

ลูกจ้างประจำ
IP: xxx.173.234.47
เขียนเมื่อ 

อยากให้ขึ้นเป็นขั้นเหมือนเดิม

ลูกจ้างส่วนราชการ
IP: xxx.173.234.47
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าเงินเดือนลูกจ้างประจำจะขึ้น5%เหมื่อนกับข้าราชการหรือเปล่า

เขียนเมื่อ 

ตอบ...หมายเลข 7 - 8...

 • ปัจจุบันขั้นค่าจ้างขึ้นเป็นขั้น เหมือนของเดิมค่ะ เพียงแต่รัฐยุบรวมเป็นกลุ่มให้ได้กลุ่มแคบขึ้นค่ะ...
 • น่าจะนะค่ะ เพราะเวลาข่าวออกจะบอกเพียงแต่ว่าเงินเดือนข้าราชการขึ้น แต่จะต่อท้ายด้วยบุคลากรภาครัฐ...ผู้เขียนก็คิดว่าน่าจะขึ้น เพราะที่แล้ว ๆ มา พอขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการครั้งใด ลูกจ้างประจำ + พนักงานราชการ ก็จะได้ตามมาค่ะ...(เป็นข้อมูลเดิม ที่เคยทำมานะค่ะ)...
IP: xxx.52.78.78
เขียนเมื่อ 

ขอเรียนถามครับ ลูกจ้างประจำกองทัพบก ได้ปรับแล้วครับแต่มีข้อเสียอย่างแรง คือว่าถ้าคุณฐานเงินเดือนอยู่ในระดับ 1  ตันที่ 18120 บาท เท่านั้นไม่สามารถขึ้นไปกินเงินเดือนระด้บสองได้ ถ้าระดับสองไม่เกษียณ์ หรือตาย ต้องกินเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างเดิม ทำไมไม่ให้กินไปถึงระดับ 4เลยไม่เป็นธรรมอย่างแรง เพราะทุกท่านก็จบ ป.ตรี ป.โททั้งนั้นนะครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...หมายเลข 2357661...

 • ขึ้นอยู่กับหัวหน้าส่วนราชการ + เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องลูกจ้างประจำของส่วนราชการคุณนะค่ะ...รวมถึงภาระงานที่คุณได้ปฏิบัติด้วยค่ะ...ต้องปรึกษาหารือกันนะค่ะ...
 • แต่สำหรับขั้นค่าจ้าง ต้องเป็นไปตามลำดับขั้นค่าจ้างค่ะ ถ้าเป็นขั้นค่าจ้างที่ 1 ก็ต้องรอให้เต็มขั้นที่ 1 ก่อนนะค่ะ ไม่สามารถกระโดยไปขั้นที่ 2 ได้เลยค่ะ...
 • อย่าลืมว่า !...รัฐรวมกลุ่มจากแต่ละหมวดซึ่งมีถึง 6 หรือ 7 หมวด เดิม มารวบไว้เป็นแค่ 4 กลุ่มเองนะค่ะ...จึงไม่สามารถที่จะกระโดดขั้นค่าจ้างจากขั้นที่ 1 ไปถึงขั้นที่ 2,3,4 ได้เลยค่ะ...
คนคิดมาก
IP: xxx.31.126.69
เขียนเมื่อ 

ผมศึกษาดูรายละเอียดของการปรับเปลี่ยนตำแหน่งและค่าจ้างของลูกจ้างประจำแล้วถ้ารอให้เงินค่าจ้างตันแล้วค่อยเข้าสู่บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างค่าจ้างของส่วนราชการใหม่ (กลุ่ม 1 -4) ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดมา ถ้าอย่างนั้นคนที่ปรับเป็นตำแหน่งช่าง 3 ไว้ก่อนหน้าแล้วคงมีผลในการปรับตำแหน่งและอัตราค่าจ้างน้อยมากหรือแทบจะไม่มีผลอะไรเลยใช่ใหมครับ ขอให้ผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายได้โปรดเห็นใจลูกจ้างเงินเดือนน้อย ลูกก็ต้องเรียนปริญญาเหมือนกับลูกท่านผู้ใหญ่ใจดีนั่นแหละครับ ขอโอกาสให้เราชาวรากหญ้าบางก็แล้วกันนะครับ ขอฝากคุณครูบุษมาศ คนสวยใจดีด้วยนะครับ ตุลานี้ขอให้โชคดีนะครับ

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณคนคิดมาก...

 • ขอให้คุณดูที่กลุ่มค่าจ้างว่าปัจจุบันอยู่ที่กลุ่มค่าจ้างใดนะค่ะ...จะแตกต่างกับตำแหน่งช่าง จะเป็น (กลุ่มที่ 1-4)... ซึ่งไม่เหมือนกันค่ะ เช่น ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 จะอยู่ในกลุ่มค่าจ้างที่ 1 ,1-2, 3 สำหรับกลุ่มงานเทคนิคพิเศษ จะมีอยู่ในกลุ่มค่าจ้าง ถึง 4 ค่ะ...ตามบล็อกด้านล่าง
 • สำหรับคนที่เป็นช่างระดับ 3 เงินค่าจ้างก็จะอยู่ในกลุ่มที่ 1-2 นะค่ะ ถ้ามีคุณสมบัติสามารถปรับเป็นระดับ 4 ได้แล้ว แต่เงินค่าจ้างไม่ถึงเพดานกลุ่มที่ 2 ก็ยังไม่สามารถกระโดนไปยังกลุ่มค่าจ้างที่ 3 ได้ค่ะ เพราะตำแหน่งช่างระดับ 4 จะเทียบได้กับกลุ่มค่าจ้างที่ 3 เท่านั้นค่ะ สำหรับกลุ่มค่าจ้างที่ 4 จะได้แก่ ตำแหน่งในกลุ่มงานเทคนิคพิเศษนะค่ะ ลองศึกษาไฟล์ด้านบนนี้ได้ค่ะ...
 • อย่าลืมว่าสมัยก่อนเรามีหมวดลูกจ้างเกือบ 6-7 หมวดเลยนะค่ะ เงินค่าจ้างก็มีตามหมวด แต่ปัจจุบันรัฐก็พยายามปรับให้เหลือเพียง 4 กลุ่ม เท่านั้นแล้วค่ะ
 • ถึงคนที่ปรับเป็นตำแหน่งช่าง 3 จะจัดอยู่ในกลุ่มค่าจ้างที่ 1-2 เท่านั้นค่ะ...(ขอให้ดูที่กลุ่มค่าจ้างนะค่ะ แล้วเทียบกับระดับของตำแหน่งค่ะ...ว่าเป็นจริงอย่างที่ผู้เขียนได้บอกไว้ข้างต้นหรือไม่)
 • ผู้เขียนมีความเข้าใจนะค่ะว่าทุกคนก็มีภาระค่าใช้จ่ายด้วยกันทุกคน...แต่นี่ รัฐก็ช่วยเหลือมากแล้วนะค่ะ เท่าที่ศึกษามาตั้งแต่แรก...ก็มีเหตุผลหลายประการอย่างที่บอกไงค่ะ...ว่า ให้ดูที่กลุ่มค่าจ้าง ไม่ทราบว่าคุณอยู่ตำแหน่งใด ระดับใดค่ะ ผู้เขียนไม่สามารถอธิบายได้มากไปกว่านี้ เพราะข้อมูลรายละเอียดไม่มากพอค่ะ...
 • ศึกษารายละเอียดตามไฟล์ด้านบนแล้ว เกิดความสงสัยในเรื่องใด ก็ถามมาใหม่ได้นะค่ะ  ขอบคุณค่ะ...
 • คำอวยพรใดที่ให้มา ก็ขอให้ย้อนคืนกลับไปยังท่านด้วยนะค่ะ...

 

คนเลื่อนขั้นค่าจ้างให้ลูกจ้างประจำ
IP: xxx.146.74.230
เขียนเมื่อ 

การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ของลูกจ้างระดับ 1 จวนจะเต็มขั้นแล้ว สามารถเลื่อนขั้นค่าจ้างไปในระดับ 2 ได้เลยหรือไม่ เพราะหน่วยงานยังไม่ประเมินเป็นระดับ 2 เลย แต่มีคุณสมบัติในระดับ 2 นานแล้ว ช่วยตอบด่วนด้วยนะคะ

เขียนเมื่อ 

ตอบ  คุณคนเลื่อนขั้นค่าจ้างให้ลูกจ้างประจำ...

 • ให้คุณปรึกษากับหัวหน้าส่วนราชการ + เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก่อนนะค่ะ
 • ถ้ามีคำสั่งให้ทำงาน + คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบ ก็สามารถทำตามกระบวนการปรับเปลี่ยนได้ค่ะ...ขึ้นอยู่กับแต่ละตำแหน่งนะค่ะเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง...
 • ถ้าปรับได้ ก็ยังได้ค่าจ้างเท่ากับระดับเดิมก่อน ให้ดูด้วยนะค่ะว่าระดับ กับกลุ่มค่าจ้างจะไม่เหมือนกันค่ะ...
IP: xxx.180.62.18
เขียนเมื่อ 

ช่างครุภัณฑ์3ปรับเป็นธุรการ2หรือ3ได้ไหมครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณ[IP: 180.180.62.18] ...

 • การที่จะปรับได้หรือไม่ได้นั้น ขึ้นอยู่กับคุณได้ทำงานธุรการหรือไม่ และคุณสมบัติของคุณสามารถเป็นธุรการ 3 ได้หรือไม่ การที่คุณเคยเป็นช่างครุภัณฑ์ ระดับ 3 เวลาปรับเปลี่ยนจะไม่ลดไปเป็นธุรการระดับ 2 หรอกค่ะ เขาจะเทียบให้เท่ากับธุรการ ระดับ 3 แต่ต้องดูที่งานที่คุณทำและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนั้นค่ะ...
IP: xxx.52.160.85
เขียนเมื่อ 

ลูกจ้างประจำต.พิมพ์ส.๓ ต่างกรมกระทรวงเดียวกันสับเปลี่ยนตำแหน่งได้ไม่กระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางออกระเบียบมาได้ตามกฎหมายแต่กระทรวงเกษตรตอบว่าไม่ได้ไม่ทราบไปดูระเบียบใหม่ที่ออกมาบ้างหรือเปล่าค่ะเด็กต่างจังหวัด

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณ [IP: 182.52.160.85]...

 • ให้ปรึกษาหัวหน้าส่วนราชการที่คุณสังกัดดูนะค่ะ...พร้อมหาระเบียบยืนยันให้ดูสิค่ะ...
ลูกจ้าง อบต.
IP: xxx.173.242.154
เขียนเมื่อ 

เงินเดือนใหม่ข้าราชการ 5% ปรับขึ้นแล้ว ไม่ทราบว่าลูกจ้างประจำจะปรับกับเขาหรือไม่ครับ

IP: xxx.63.95.182
เขียนเมื่อ 

อยากทราบตรางเงินเดือนลูกจ้างปี54ครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...ลูกจ้าง อบต....

 • ถ้าเป็นลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ตามกฎหมายระเบียบลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ได้ขึ้น 5 % ค่ะ...ถ้าลูกจ้างของ อบต. ให้ถามหัวหน้าส่วนราชการของคุณที่สังกัดอยู่นะคะ...
เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณ [IP: 119.63.95.182]...

ลูกจ้าง อบต.
IP: xxx.173.242.62
เขียนเมื่อ 

ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ลูกจ้างประจำ อบต. บรรจุ 1 ต.ค.41 มติ ก.อบต.ปี 2545 พนักงานส่วนตำบลให้ถือเป็นข้าราชการส่วนราชการ  ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราบ ให้ถือว่าเป็นลูกจ้าง อบต.  (งงครับ)  ผมบรรจุปี 41 ให้ผมเป็นลูกจ้างประจำ อบต.ไม่ยุติธรรมนะครับ(ถ้าเป็นลูกจ้างของส่วนราชการ ผมก็มีสิทธิที่จะขึ้น 5% กะเขาบ้าง) ก.อบต.ไม่ใครเป็นลูกจ้างประจำหรอกครับ  เขาเลยไม่สนใจเขาน่าจะเข้าใจว่าได้เกิดเป็นกรมส่งเสริมได้ ก็ลูกจ้างสภาตำบล ปี 39 และช่วยกันทำงานให้ท่านได้เข้ามามีตำแหน่ง เงินเดือนสูง ปรับขึ้นทุกปี ลองมองเห็นความสำคัญเข้าบ้างสิครับ  อย่างน้อย ๆ เขาก็มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันและอีกอย่างลูกจ้างประจำหมดยุคนี้แล้ว  ก็คงจะสูญสลายไปหมดแล้ว  ท่าน ก.อบต.ทุกท่านจะออกกฎระเบียบอะไรก็อัญเชิญเถอะครับ  นี่แหล่ะเพื่อลูกจ้างต่าง ๆ ที่ท่าน ก.อบต.เขาให้ผลตอบแทนแก่พวกเรา  (อยุติธรรม  สาธุ)

 

เขียนเมื่อ 

ตอบ...ลูกจ้าง อบต.

 • นั่นก็หมายความว่า ลูกจ้างประจำ ใช้เงินรายได้ของ อบต. ใช่ไหมค่ะ ถ้าใช่ ก็ขึ้นอยู่กับ อบต. ต้องจัดสรรงบประมาณค่าจ้างให้แล้วละค่ะ...เหมือนลูกจ้างของมหาวิทยาลัย อธิการบดีต้องหาเงินรายได้มาจัดสรรให้กับลูกจ้างชั่วคราวค่ะ...ว่าแต่จะไปหาส่วนไหนมาสมทบให้ละค่ะ ผู้บริหารใน อบต. ต้องคิดแล้วละค่ะ...
 • น่าเห็นใจนะคะ...ข้าราชการ เงินเดือนขึ้น แต่ลูกจ้างประจำเงินค่าจ้างไม่ขึ้น...
ลูกจ้างประจำ อบต.
IP: xxx.51.12.235
เขียนเมื่อ 

เป็นลูกจ้างประจำคนเดียวใน อบต.สามารถเลื้อนขึ้นเงินเดือนเป็นขั้นครึ่ง หรือสองขั้นได้หรือเปล่าครับ

ชลธิชา
IP: xxx.121.220.58
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าเงินเดือนตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 จะเต็มเพดานอีกแล้ว ถ้าเต็มเพดานระดับ 1 แล้วเลื่อนเงินเดือนใหม่ เป็นระดับ 2 ได้หรือไม่ และเต็มเพดานอยู่ที่เท่าไหร่คะ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณลูกจ้างประจำ อบต.

 • ให้คุณสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ของ อบต.ดูนะคะ เพราะที่ผู้เขียนเขียนนี้หมายถึง ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งเป็นกฎหมายคนละฉบับกันค่ะ...
เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณชลธิชา...

 • ให้คุณศึกษาตามบล็อกด้านล่างนี้นะคะ เพราะผู้เขียนได้นำมาแจ้งให้ทราบแล้วค่ะ ค่อย ๆ ศึกษาไปนะคะ...
 • http://www.gotoknow.org/blog/bussayamas46/toc
 • ถ้ามีข้อมูลข่าวสาร ก็จะนำมาแจ้งให้ทราบ ซึ่งอยู่ในบล็อกด้านบนจะเป็นเรื่องใหม่สุดค่ะ...
 • ถ้าค่าจ้างเต็มขั้นสูงแล้วก็ให้ปรึกษาหัวหน้าส่วนราชการ + เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูค่ะว่าจะดำเนินการให้อย่างไร...
อัษฎา
IP: xxx.49.248.225
เขียนเมื่อ 

ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร (ปัจจุบันเงินเดือน 13,060.- บาท) แต่ไม่ได้ทำงานตำแหน่งนี้เลยตั้งแต่บรรจุครั้งแรก 14 ก.ย. 41 แต่ทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ทั้งเงินในงบประมาณ และนอกงบประมาณ และตรวจสอบงบทดลองของสำนักงาน ทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับระบบ GFMIS จนถึงปัจจุบัน ไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนสายงานเป็นพนักงานการเงินและบัญชีได้หรือไม่ ถ้าได้จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนไหนก่อนขอทราบรายละเอียดด้วยค่ะ และเงิน 15,000.- บาท จะได้มั๊ยค่ะ (จบป.ตรี การบัญชี) ขอความกรุณาช่วยตอบด้วยนะค่ะ

นครพนม
IP: xxx.29.55.83
เขียนเมื่อ 

ขิเรียนถามครับลูกจ้างประจำจะได้ขึ้นเงินเดือนถึง 19,000 บามตามข่าวหรือเปล่าครับ เพราะมีวุฒิ ปวส. เงินเดือนปัจจุบัน 14,000 บาท ทำงานมา 10 กว่าปีแล้วจะได้หรือเปล่าครับ ได้ยินข่าวมาเท็จจริงเป็นอย่างไรยังไม่รู้เลยครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณนครพนม

 • ข่าวก็ยังคงเป็นข่าว ผู้เขียนไม่ขอตอบจนกว่าจะได้หลักฐาน คือ หนังสือแจ้งเวียนมาให้ปฏิบัติแล้วจะนำมาแจ้งให้ทราบต่อไปนะคะ...