บันทึกและไฟล์อัลบั้มของกลุ่ม ๒ UKM3/2549

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ถอดบทเรียนโดยทีมนักศึกษา

  
  
 

บันทึกกระบวนการจัดการความรู้ของกลุ่มย่อยที่ ๒ :
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติ การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2549 เวลา 13.45 – 16.00 .
      ณ ห้องรอยัลเจมส์ ฮอลล์ โรงแรมรอยัลเจมส์

***************************                

          ผมเข้าร่วมประชุมกลุ่ม ภายใต้กลุ่มย่อย ๒ โดยสมาชิกกลุ่มทุกท่าน เลือกกลุ่มอยู่ตามความพีงพอใจ โดยมีเงื่อนไขหลักคือ ภายในกลุ่มจะต้องประกอบไปด้วยสมาชิกที่มาจากมหาวิทยาลัยที่ต่างสถาบันกัน    
   
ในกลุ่มนี้ สมาชิกประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 8 คน ดังนี้        

  1. อาจารย์สมลักษณ์  วงศ์สมาโนดน์     .นเรศวร
  2. คุณธวัช  หมัดเต๊ะ                        ...
  3. คุณจิตตนา  หนูณะ                      . วลัยลักษณ์
  4. คุณกฤตยาวดี  เกตุวงศา                . มหาสารคาม
  5. คุณสุนาถ  บัวทวน                       .ขอนแก่น
  6. คุณบุญ  ชฎาศิลป์                        .ขอนแก่น
  7. อาจารย์ไพโรจน์  กลิ่นพิทักษ์          .สงขลานครินทร์
  8. ผศ. ฉัตรเฉลิม  อิศรางกูร ณ อยุธยา  .มหิดล

    ในกลุ่มมีกระบวนการดังต่อไปนี้ คลิก (เพื่ออ่านเพิ่มเติมใน word document)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (0)