ละอองความรู้ 17 : ชายขอบมหาวิทยาลัย

ชายขอบของอาจารย์คือเจ้าหน้าที่

ชายขอบของเจ้าหน้าที่คือนักศึกษา

ชายขอบของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาคือนักศึกษาปริญญาตรี

ชายขอบของนักศึกษาปริญญาตรีคือ "บ้านของตนเอง"

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาและวิจัยไทยความเห็น (1)

เมื่อเรียนสูงขึ้น นักศึกษาหรือบัณฑิตมักมองว่าบ้านของตนเอง "ไม่เจริญ" หรือมองหน้าชนบทนั้นมีปัญหา ล้าหลัง จึงต้องขวนขวายไปอยู่ในที่เจริญทางวัตถุแต่ลืมความเจริญทางด้านจิตใจ เพราะบัณฑิตไทยมักดูถูกรากเหง้าของตนเอง...