GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ละอองความรู้ 17 : ชายขอบมหาวิทยาลัย

ชายขอบของอาจารย์คือเจ้าหน้าที่

ชายขอบของเจ้าหน้าที่คือนักศึกษา

ชายขอบของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาคือนักศึกษาปริญญาตรี

ชายขอบของนักศึกษาปริญญาตรีคือ "บ้านของตนเอง"

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 39984
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ

ความเห็น (1)

เมื่อเรียนสูงขึ้น นักศึกษาหรือบัณฑิตมักมองว่าบ้านของตนเอง "ไม่เจริญ" หรือมองหน้าชนบทนั้นมีปัญหา ล้าหลัง จึงต้องขวนขวายไปอยู่ในที่เจริญทางวัตถุแต่ลืมความเจริญทางด้านจิตใจ เพราะบัณฑิตไทยมักดูถูกรากเหง้าของตนเอง...