อ่านหนังสือดี

เมื่อเวลาเปลี่ยนไป ไม่มั่นใจนักว่า เราชาวไทยจะใส่ใจ สนใจศึกษาประวัติศาสตร์กันหรือไม่ เพียงใด เพราะเห็นเด็ก เยาวชนยุคใหม่ ดูท่าว่าอ่านหนังสือน้อยไป

                           อ่านหนังสือพบว่า น่าน ระยะหลังมีหนังสือรวมเล่มออกมาจำนวนมาก  ล่าสุด อาจารย์ราเชนทร์ กาบคำ กำลังทำต้นฉบับหนังสือเรือแข่งน่าน ที่ท่านบอกว่า มีจำนวน 157 ลำแล้ว  และได้ปรึกษาหารือกับ นพ.ชาตรี เจริญศิริ  ที่ยุคนี้ถือเป็นพ่อครูคอยดูแลให้คำปรึกษาด้านการผลิตหนังสือรวบเล่ม  เพื่อสู่สายตานักวิชาการ  ผู้สนใจทั่วไป

 

                           ได้อ่านหนังสือระบุว่า  เมื่อ ค.ศ.1996 อาจารย์ประสิทธิ์  พงศ์อุดม ฝ่ายประวัติศาสตร์ สภาคริสตจักรในประไทย เชียงใหม่ ได้ศึกษาวิจัยกับคณะ และเขียนหนังสือชื่อเรื่อง   นันทบุรีศรีนครน่าน : ประวัติศาสตร์ สังคม และคริสต์ศาสนา   เนื้อหาในหนังสือดูจากบรรณานุกรมคณะทำงานวิชาการเข้มข้น มีจำนวน 430 หน้า

 

                            การอ่าน ทำให้เรารู้จักสตรีคนแรกของเมืองน่านที่ไปเรียนโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง คือ ครูคำเอ้ย หรือ นางจงดี วุฒิการณ์  และทำให้รู้ว่า ถนนหน้าโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา แผนกประถม ชื่อถนนว่า ถนนเทเลอร์   อย่างไรก็ดี  เมื่อเวลาเปลี่ยนไป  ไม่มั่นใจนักว่า เราชาวไทยจะใส่ใจ  สนใจศึกษาประวัติศาสตร์กันหรือไม่  เพียงใด เพราะเห็นเด็ก เยาวชนยุคใหม่  ดูท่าว่าอ่านหนังสือน้อยไป 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รู้จักน่านและชาวน่านความเห็น (0)