บทความวิจัย (Research Article) (ตอนที่ 2)


แบบของบทความวิจัย (Form of Research Article)

      การกำหนดแบบของเอกสารวิจัยที่เป็นบทความหรือเป็นรายงานการวิจัยจะขึ้นอยู่เกณฑ์มาตรฐานของสถาบันการศึกษาหรือวารสารผู้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ผู้ที่ต้องการเผยแพร่ผลงานของตนเองจึงต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของสถาบันหรือแหล่งผลิตเอกสารนั้น ๆ  อย่างไรก็ตามรูปแบบการพิมพ์บทความวิจัยหรือรายงานการวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์จะประกอบด้วยรายละเอียดสำคัญ ได้แก่  (1) หน้าชื่อเรื่อง  (2) หน้าบทคัดย่อ (3) หน้าเนื้อเรื่อง (4) หน้ารายการอ้างอิง/ภาคผนวก นอกจากนี้ผู้เขียนอาจมีการกำหนดหน้ากิตติกรรมประกาศเพื่อแสดงความขอบคุณบุคคลที่มีส่วนช่วยในการผลิตผลงาน

แนวทางการเขียนบทความวิจัย

  1. ผู้เขียนบทความต้องมีความเข้าใจกระจ่างแจ้งในรายงานวิจัยที่ต้องการนำเสนอ
  2. การเขียนบทความวิจัย ต้องเริ่มด้วยการกำหนดโครงร่าง การจัดลำดับความคิด การเรียบเรียงเนื้อหาสาระ ควรทิ้งช่วงห่าง 1-2 สัปดาห์ และนำกลับมาปรับปรุงลีลาการเขียน และภาษาให้ถูกต้องตามแบบของบทความ
  3. การเสนอเนื้อหา ควรให้ความสำคัญกับความชัดเจน ถูกต้อง ตรงไปตรงมา และสมบูรณ์
  4. การใช้ภาษาต้องมีความเป็นมาตรฐาน มีความเหมาะสมกับผู้อ่านที่เป็นนักวิชาการ และใช้ภาษาถูกต้อง
  5. การลำดับเนื้อหาให้เป็นไปตามหลักการวิจัย มีความต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนถึงผลสรุปและการอภิปรายผลการวิจัย แต่ละย่อหน้ามีความสำคัญ และเชื่อมโยงความคิดที่ต่อเนื่อง
  6. การใช้คำศัพท์ให้เลือกคำศัพท์ที่เป็นไปตามศัพท์บัญญัติ ได้รับการรับรองใช้กันแพร่หลาย ถ้าเป็นศัพท์ใหม่จากภาษาต่างประเทศ ควรมีวงเล็บกำกับ หรือมีเชิงอรรถอธิบายเสริม และใช้คำศัพท์วิชาการคงที่แบบเดียวกันทั้งบทความ
  7. การเขียนประโยคควรเป็นประโยคสมบูรณ์ ใช้ประโยคสั้น หลีกเลี่ยงประโยคซ้อน และระมัดระวังเครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง
  8. ให้ความสำคัญกับการพิสูจน์อักษร

       ที่กล่าวทั้งหมดเป็นแนวปฏิบัติกว้าง ๆ สำหรับการจัดทำบทความวิจัย สำหรับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนรายงานการวิจัยนั้น โดยเฉพาะแบบของรายงานการวิจัยนั้นควรศึกษาจากคู่มือของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง ทั้งนี้จุดเน้นของเนื้อหาสาระที่นำเสนอจะไม่มีความแตกต่างกันมากนัก เพียงแต่รายงานวิจัยจะมีความยาวกว่า และมีการอธิบายที่มากกว่า โดยเฉพาะในบทที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนั้น ในรายงานการวิจัยจะนำเสนอแยกเป็นบทหนึ่งต่างหาก แต่ในบทความวิจัยจะนำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยมานำเสนอรวมกันในส่วนของบทนำ

อ้างอิง

นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2541). การเขียนบทความวิจัย.  เอกสารประกอบการบรรยายในโครงการ "เที่ยงวันวิชาการ" ณ ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2542.

หมายเลขบันทึก: 399315เขียนเมื่อ 29 กันยายน 2010 09:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 มิถุนายน 2012 14:35 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี