การสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อหรือพัฒนาสื่อ

การสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อหรือพัฒนาสื่อ
ได้แก่ การสร้างสื่อให้มีคุณภาพแปลกไปจากเดิม เช่น ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ณิชนันทน์ ประสิทธิศักดิ์ เลขที่ 15 คบ.35.4.1ความเห็น (0)