สื่อเป็นแหล่งความรู้มี 4ลักษณะ

สื่อเป็นแหล่งความรู้มี 4ลักษณะ
- เกิดจากครูผู้สอน - เกิดจากผู้เรียน - เกิดจากสื่อเป็นศูนย์กลาง - เกิดจากสิ่งแวดล้อม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ณิชนันทน์ ประสิทธิศักดิ์ เลขที่ 15 คบ.35.4.1ความเห็น (1)

เข้ามาเยี่ยมนะคะ