บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อหรือพัฒนาสื่อ