โอ๊ย !! จะผ่าตัดผม..ตรงไหนฮับ!!!

 

 

 

เห็นภาพเด็กที่มีสติกเกอร์ติดทั่วตัว คงต้องการระบุอะไรหลาย ๆ อย่างแล้วก็อดขำ และนึกถึงคำพูดล้อเล่นของพี่ที่สนิทกันในเรื่องผ่าตัดผิดคน หยอดตาผิดข้างเป็นสโลแกนของเรา...("o")

อันเนื่องมาจากการที่ดิฉันเคยคุยกับพี่จิ๋ม หัวหน้าตึกศัลยกรรม 5/4 เกี่ยวกับปัญหาการเตรียมผู้ป่วยผ่าตัดผิดข้าง หยอดตาผิดคน ซึ่งขณะนี้ที่ตึกกำลังพัฒนาปรับปรุงระบบงานอยู่นั้น ดิฉันเองก็ไม่นิ่งนอนใจได้ช่วยค้นคว้าหลักการป้องกันการผ่าตัดผิดข้าง หยอดตาผิดคนให้กับพี่จิ๋ม ซึ่งก็ไปได้เอกสารจาก The Joint Commission on Accreditation of healthcare Organizations เกี่ยวกับหลักการการป้องกันการผ่าตัดผิดคน ผิดอวัยวะ และผิดตำแหน่ง ซึ่งมีเนื้อหาน่าสนใจหลายประเด็น

The Joint Commission on Accreditation of healthcare Organizations (JCAHO) ได้รายงานว่าในปี 2002 มี 197 รายที่ได้รับการผ่าตัดผิดตำแหน่ง องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการผ่าตัดผิดตำแหน่งได้แก่ การผ่าตัดฉุกเฉิน การจัดเตรียมอุปกรณ์ผ่าตัดที่ไม่เคยทำมาก่อน การมีศัลยแพทย์ที่หลากหลาย ขั้นตอนการผ่าตัดที่ซับซ้อน การที่ไม่ระบุว่าต้องมีการทำเครื่องหมายบริเวณที่จะผ่าตัด การประเมินผู้ป่วยไม่ครบถ้วน เป็นต้น

หลักการของการป้องกันการผ่าตัดผิดคน ผิดอวัยวะ และผิดตำแหน่ง มีดังนี้

  1. การผ่าตัดผิดคน ผิดอวัยวะ และผิดตำแหน่ง สามารถเกิดขึ้นได้แต่ต้องมีมาตรการป้องกัน
  2. ต้องมีการผสมผสานกลยุทธ์ในการป้องกันการผ่าตัดผิดคน ผิดอวัยวะ และผิดตำแหน่ง
  3. การสื่อสารระหว่างบุคลากรทีมผ่าตัดซึ่งนับว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญ
  4. ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ป่วยตามกฎหมายควรมีส่วนร่วมในการป้องกันดังกล่าว
  5. ความสม่ำเสมอในการปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาลทางห้องผ่าตัด
  6. กระบวนการสามารถประยุกต์ปรับใช้ได้ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน
  7. การระบุตำแหน่งหรือทำเครื่องหมายบริเวณที่จะทำผ่าตัด ได้แก่ การระบุข้างซ้ายหรือข้างขวา การระบุในกรณีที่เป็นโครงสร้างหลายส่วน (multiple structures) เช่น นิ้วมือหรือนิ้วเท้า หรือระดับ (Level) เช่น ระดับไขสันหลัง
  8. หลักการที่เป็นมาตรฐานสากล (The Universal Protocal) สามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับทุกการผ่าตัดหรือการตรวจพิเศษอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย

ดิฉันได้ลองวิเคราะห์ในมุมมองของผู้นิเทศตึกศัลยกรรมนี้ พบจุดที่ยังต้องพัฒนาคือการระบุตำแหน่งหรือทำเครื่องหมายบริเวณที่จะทำผ่าตัด (Mark sites) ซึ่งต้องปรับปรุงและแก้ไขด่วนเนื่องจากไม่เห็นเป็นระเบียบวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน จึงทำให้เป็นปัญหาซ้ำซาก ก็คิดว่าจะได้ช่วยกันป้องกันปัญหาดังกล่าวต่อไป ได้ผลแล้วก็จะมาเล่าสู่กันฟังในครั้งหน้านะคะ

  พี่ๆ ช่วยแก้ปัญหาด้วยนะฮับ !! ผมจะนั่งสมาธิรอ