คลังฟุ้งจี้ รสก. 1 เดือนเห็นผล เบิกงบพุ่ง 42%

คลังฟุ้งจี้ รสก. 1 เดือนเห็นผล เบิกงบพุ่ง 42%
"ไชยยศ" ฟุ้ง บี้รัฐวิสาหกิจได้ผล แค่เดือนเดียวยอดเบิกจ่ายงบลงทุนสูงขึ้นเป็น 42% ของงบรวม      หลังส่งคน ในเข้าไปกระทุ้ง ผ่อนปรนเงื่อนไขอีออคชั่น นายไชยยศ   สะสมทรัพย์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงการคลังได้ส่งผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง เข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2549 และการวางแผนการใช้งบลงทุนในปีต่อไป  ทำให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนในแต่ละเดือนดีขึ้น โดยยอดเบิกจ่ายจากต้นปีจนถึงเดือน มิ.ย. อยู่ที่ 134,141.30 ล้านบาท คิดเป็น 67.61%  เทียบกับแผนตอนต้นปีที่อยู่ที่ 198,417.43 ล้านบาท หรือคิดเป็น 42.47%  เมื่อเทียบกับยอดอนุมัติทั้งปีที่อยู่ที่ 315,875.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือน พ.ค. ที่เบิกจ่ายได้ 34.45% ของงบเงินลงทุน สำหรับยอดงบลงทุนที่ยังเหลือไม่ได้เบิกจ่ายอีก 181,734.67 ล้านบาท เชื่อว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ ตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้ลดน้อยลงไปแล้ว เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อีออคชั่น) ที่ได้ผ่อนปรนเงื่อนไข เป็นต้น  ซึ่งได้มอบหมายให้แต่ละแห่งไปทำแผนการเบิกจ่ายในช่วงเวลาที่เหลือให้ชัดเจนมากขึ้น    "เดือนกว่าที่เราเข้าไปแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคการเบิกจ่าย   ทำให้ 1 เดือนที่ผ่านมางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายได้ดีขึ้น ช่วงที่เหลือก็พยายามให้เขาทำแผนให้ชัด" นายไชยยศกล่าว ทั้งนี้ การที่กระทรวงการคลังต้องส่งตัวแทนที่เป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจไปช่วยดูแล ยืนยันว่าไม่ใช่การไปกดดัน แต่เป็นการเข้าไปช่วยคลี่คลายปัญหาให้อย่างใกล้ชิด เพราะต้องเข้าใจว่าช่วงเวลานี้เกิดวิกฤติการใช้งบประมาณ จำเป็นต้องมีตัวแทนเข้าไปช่วย โดยเป็นประโยชน์ที่ทำให้กลไกการเบิกจ่ายสามารถเดินหน้าต่อไปได้   สำหรับกรณีที่จะให้รัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ก่อนจะได้รับงบประมาณนั้น ขณะนี้ฝ่ายกฎหมายกรมบัญชีกลางกำลังพิจารณาอยู่  เบื้องต้นเชื่อว่าทำได้  ทั้งนี้ คาดว่าจะได้ข้อสรุปใน 1-2 วันนี้ ไทยโพสต์  20  ก.ค.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)