แจง ‘โบนัสขรก.’ ผู้บริหารไม่ได้แย่งรัฐจัดสรรให้พิเศษ

แจง ‘โบนัสขรก.’ ผู้บริหารไม่ได้แย่งรัฐจัดสรรให้พิเศษ
ก.พ.ร. ออกโรงแจง บิ๊ก ขรก. ไม่เกี่ยวแย่งโบนัส ถูกจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษแยกต่างหากจาก 5.5 พันล้านบาท ส่วนระเบียบเบิกจ่ายโบนัสล่าช้าเหตุขัดข้องการตรวจถ้อยคำ นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กล่าวว่า ตามที่มีข่าวผ่านสื่อมวลชนว่า ข้าราชการฟันโบนัส 2 พันล้าน ถือว่ามีความคลาดเคลื่อน ไม่ได้เป็นความจริงตามนั้น     เพราะเงินที่ผู้บริหารระดับที่จะได้รับเป็นเงินเพิ่มพิเศษ และเป็นไปตามการปรับโครงสร้างเงินเดือนเมื่อเดือนเมษายน 2547 ที่ต้องการให้เงินเดือนข้าราชการไม่ห่างจากราคาตลาดของภาคเอกชนมากนัก โดยส่วนนี้จะได้รับเงินจัดสรรจำนวนปีละ 1,215 ล้านบาท ส่วนเงินรางวัลประจำปีหรือโบนัสจะจัดสรรให้กับข้าราชการตั้งแต่ ซี 1 – ซี 7 โดยได้รับการจัดสรรปีละ 5,500 ล้านบาท  ซึ่งมีหลักพิจารณาสามส่วนด้วยกัน คือ ส่วนที่หนึ่ง รางวัลสำหรับความร่วมมือ 50%   ส่วนที่สอง รางวัลสำหรับผลงานที่โดดเด่นในการผลักดันงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย 30%   และส่วนที่สาม รางวัลที่จัดสรรให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 30%    ต้องแยกส่วนกันระหว่างเงินเพิ่มพิเศษของผู้บริหาร และเงินรางวัลประจำปีข้าราชการ  แต่ทุกฝ่ายต่างคงมีความผูกพันยึดโยงกับผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการร่วมกัน เพราะจะต้องอาศัยผลการประเมินมาใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้บริหารและเงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการในหน่วยงานเลขาธิการ ก.พ.ร.กล่าว นายทศพร กล่าวว่า ความจริงเงินรางวัลประจำปีควรออกมาตั้งแต่ต้นปีแล้ว แต่ออกมาไม่ได้เพราะ    ผลการ ประเมินให้คะแนนแต่ละหน่วยงานยังไม่เสร็จ มีบางหน่วยงานอุทธรณ์การประเมิน จึงต้องใช้เวลาพิจารณา   แต่เดิมคิดว่าจะเบิกจ่ายในวันที่ 5 กรกฎาคม แต่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ท้วงติงมาว่า ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรางวัลและเงินเพิ่มพิเศษ จะลัดขั้นตอนหากจะเบิกจ่ายทันที เพราะตามขั้นตอนกฎหมายจะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจร่างระเบียบโดยคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ ซึ่งทราบว่าจะมีการประชุมวันที่ 20 กรกฎาคมนี้ เมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวแล้วก็จะเสนอ  ครม. ทราบต่อไปนายทศพร กล่าว โพสต์ทูเดย์  20  ก.ค.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#โบนัสข้าราชการ

หมายเลขบันทึก: 39778, เขียน: 20 Jul 2006 @ 12:01 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)