การค้าเกี่ยวข้องกับสุขภาวะมาแต่โบราณกาล   มีผลถึงขนาดยึดประเทศเป็นเมืองขึ้น   เช่น อินเดีย พม่า และอินโดจีน   การค้าสมัยใหม่มีกระแสโลกาภิวัฒน์ช่วยกระพือ

          การค้ามีผลทั้งผลดีและผลร้ายต่อสุขภาวะของผู้คนและของสังคม   องค์การค้าโลกได้รวบรวมเรื่องนี้ไว้   และองค์การอนามัยโลกเอามาเผยแพร่ผ่านทาง e-mail loop   ผมได้รับเป็นประจำ   สำหรับเรื่อง Trade and public health : facing the challeages of globalisation นี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://jech.bmjjournals.com/cgi/content/full/60/8/650 (เสียเงิน)   หรืออ่านได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช
 18 ก.ค.49