บริจาคบัตรเติมเงิน บัตรโทรศัพท์ บัตรคอนเสิร์ต บัตรรถไฟฟ้า บัตรเครดิต ที่ใช้แล้ว

เพื่อรวบรวมจำหน่าย นำรายได้สนับสนุนกองทุนช่วยเหลือเด็กพิการ ส่งทางไปรษณีย์หรือติดต่อให้ไปรับถ้าจำนวนมาก
ติดต่อไปที่

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ลาดพร้าว 47 วังทองหลาง  กทม. 10310 
โทร 02-539-9958, 02-539-9706, 02-539-2916

http://www.hoytakpoolom.org

 

 

* เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี นี่คือต้นแบบความดีเพื่อให้คนไทยสามารถทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลได้อย่างเป็นรูปธรรม และสะดวกทั้งการทำดีเป็นกลุ่ม หรือเดี่ยว

* *  ลายแทงทำดีนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแรลลี่ทำดีจาก โครงการอาสาเพื่อในหลวง สามารถติดตามได้ที่ www.v4king.in.th หรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-938-2636 หรือ e-mail : [email protected]