๑. อ่านหนังสือใส่เทปให้คนตาบอด

สละเวลาเพื่อช่วยให้คนพิการทางสายตาได้รับความรู้จากหนังสือเหมือนคนสายตาปกติ
ซึ่งท่านสามารถติดต่อได้ที่
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย  85/1 ซอยบุญอยู่ ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  http://www.tabod.net


 หรือติดต่อ

มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 226/25  .ไพโรจน์ ถ.บางนา-ตราด กทม. 10260

http://www.duangkaew.org

 เพื่อทดลองเสียงสำหรับบันทึก mp3 หนังสือธรรมะ

 

 

* เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี นี่คือต้นแบบความดีเพื่อให้คนไทยสามารถทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลได้อย่างเป็นรูปธรรม และสะดวกทั้งการทำดีเป็นกลุ่ม หรือเดี่ยว

* *  ลายแทงทำดีนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแรลลี่ทำดีจาก โครงการอาสาเพื่อในหลวง สามารถติดตามได้ที่ www.v4king.in.th หรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-938-2636 หรือ e-mail : [email protected]

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลายแทงทำความดีความเห็น (0)