แรงบันดาลใจของ beeman

"แรงบันดาลใจของ beeman" กว่าจะมาเป็น Blogger
วันนี้ beeman ได้จัดโครงการ เติมให้เต็ม เพื่อให้ความรู้แก่นิสิตที่เรียนวิชาการเลี้ยงผึ้ง เรื่องแรงบันดาลใจของ beeman ซึ่งเป็นที่มาของแรงบันดาลใจในการเขียน Blog ใน Gotoknow ซึ่งเป็นเว็บไซด์ที่ให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่ผู้ที่สนใจในด้านต่าง และกล่าวถึงการได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลสุดคนึง รางวัลเสื้อสามารถ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เด็กเรียนผึ้งความเห็น (1)

ไว้โอกาสจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังนะพอดีวันนี้ไม่งานด่วน