บิ๊ก ขรก. ฟันโบนัส 2 พันล.

บิ๊ก ขรก. ฟันโบนัส 2 พันล.
ข้าราชการระดับสูงฟันโบนัส 1.7 พันล้านบาท 1 ใน 4 ของเงินโบนัส 7 พันล้านบาท วอนเกลี่ยโบนัส        ให้ระดับล่าง แหล่งข่าวกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังได้ส่งร่างกฎหมายระเบียบเบิกจ่ายเงินรางวัล หรือเงินโบนัสให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตรวจร่างระเบียบเพื่อประกาศใช้ให้ข้าราชการเบิกจ่ายเงินโบนัสแล้ว โดยตอนแรกนั้นกระทรวงการคลังจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ เพราะเห็นว่าต้องมีการพิจารณาในเรื่องการเกลี่ยเงินโบนัสที่ผู้บริหารได้มากกว่าระดับปฏิบัติการ แต่ทาง ก.พ.ร. ทักท้วงไว้ และขอนำไปดูรายละเอียดก่อน จึงยังไม่สามารถนำเรื่องดังกล่าวให้ ครม.อนุมัติได้ แหล่งข่าวกล่าวว่า งบประมาณ 7 พันล้านบาทนั้น เมื่อจัดสรรตามเกณฑ์ที่ ก.พ.ร. กำหนด ข้าราชการ ระดับสูง ผู้บริหารระดับสูงในแต่ละกระทรวง จะได้รับโบนัสมากกว่า 1.7 พันล้านบาท คิดเป็น 1 ใน 4 ของงบประมาณ ทั้งหมด ในขณะที่ข้าราชการระดับกลาง ระดับล่าง ได้แค่ 5.2 พันล้านบาท   เงินโบนัสในส่วนของข้าราชการระดับผู้บริหารจะมีจำนวนมากเมื่อเทียบกับจำนวนคน  ขณะที่เงินโบนัสข้าราชการระดับล่างมีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนคนเกือบ 1.5-1.7 ล้านคน จึงได้คนละไม่กี่พันบาท ทั้งนี้ ตามเกณฑ์การจ่ายโบนัสของ ก.พ.ร. ได้กำหนดค่าของงานที่ผู้บริหารที่ควรได้รับแต่ละเดือน นำไปหักจากเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง จากนั้นก็คูณด้วย 6 เดือน ที่เหลือจึงนำไปแบ่งให้ระดับกลางและระดับล่าง ทำให้ได้กันแค่เล็กน้อย ประมาณ 1-3 พันบาทเท่านั้น   ระดับกลางจึงจะได้ 5 พันบาท ถึง 1 หมื่นบาท จึงไม่รู้ว่า   จะเบิกจ่ายจริงยาวนานแค่ไหน เพราะข้าราชการเริ่มร้องกันแล้ว จึงต้องแก้ไขกันแน่นอน

โพสต์ทูเดย์  19  ก.ค.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)