ขอเชิญคุณอำนวยโรงเรียนแกนนำประชุมในวันที่ 24 กรกฎาคม 2549 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สพท.นบ.เขต 1 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนแกนนำครั้งที่ 1 แล้วพบกันนะคะ