ด้วยเป็นคนชอบดูการแสดงหนังตะลุง  ชอบสังเกตุการว่าบท  การใช้เสียงของตัวหนังตะลุง  การแสดงคำพูดตัวหนังแต่ละตัวตามนิสัยของตัวหนัง (ตัวตลกหนังตะลุงคือตัวแทนคนที่เคยมีอยู่จริง ที่มีการพูด ท่าทาง และนิสัยประจำตัวที่แตกต่างกัน) ชอบสังเกตุเปรียบเทียบว่านายหนังพากได้กินรูปแค่ไหน  ส่วนอื่นๆเช่นดนตรี เนื้อเรื่องก็ดูว่าดำเนินเรื่องได้อย่างไร 

           และสังเกตุคนหน้าโรงหนัง เห็นว่าเป็นคนที่มีอายุ กลางคน คนแก่ หรือคนวัยทำงานส่วนใหญ่  และสิ่งสำคัญที่สนใจมากๆคือ หากหนังไปแสดงนอกเมือง คนดูหนังก็จะเป็นเกษตรกร เป็นผู้จัดการให้เกิดผลผลิตทางด้านการเกษตร  และคิดว่าเป็นประเด็นที่จะพูดถึงในบล็อคนี้

          การแสดงหนังตะลุง เป็นศิลปะพื้นบ้านที่สามารถดึงความรู้สึกของคนดูให้คิดว่าตัวหนังตะลุงคือ การดำเนินชีวิตของคนปกติ  คิดว่าตัวหนังมีชีวิต  ดังนั้น การแสดงหนังตะลุงจึงสามารถเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรได้อย่างดี

 

 

          จอหนังตะลุง ด้านล่าง จะมีพื้นที่สำหรับประชาสัมพันธ์ได้อย่างดี เพราะทุกคนจะต้องมองไปยังจอหนังตลอดการแสดง

          บทปรายหน้าบทหนังตะลุง หลังจากกาดครู หรือขอบคุณเจ้าภาพ แล้วอาจสอดแทรกเนื้อหาที่จะสื่อไปได้

          บทเจรจา สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ โดยเฉพาะตัวตลกต่างๆ เพราะพูดได้ทุกเรื่อง  และเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย

          ปัจจุบันมีนโยบายในการส่งเสริมการเกษตรที่ต้องการให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปเข้าใจและปฏิบัติหลายโครงการ เช่น การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง  การปลูกพืชแบบปลอดภัยจากสารพิษ  การประกันรายได้ ฯลฯ

         ฉะนั้น  หากมีโอกาสให้นายหน้งตะลุงเป็นสื่อ หรือประชาสัมพันธ์งาน ก็น่าจะเป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยเป็นสื่อให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอีกทางนะครับ