ในช่วงเดือนสิงหาคม 2549 นี้ จะมีงานประกวดกล้วยไม้ในจังหวัดพิษณุโลก 2 งานใหญ่ ๆ ก็คือ

  1. งานประกวดกล้วยไม้ในงาน มหกรรมเกษตร ' พิษณุโลก เมืองสารพันพฤกษา' ซึ่งทางชมรมกล้วยไม้สองแคว ร่วมกับเกษตรจังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นในวันที่ 4-6 สิงหาคม 2549 ที่สวนชมน่าน อ.เมือง จ.พิษณุโลก

    รายละเอียด  ส่งกล้วยไม้ประกวด วันเสาร์ที่ 5 เวลา 8.00 - 13.00 น. ตัดสินเวลา 13.30 น. โดยมีประเภทกล้วยไม้ดังนี้

                1. สกุลแคทลียา                    3  ชุด       ดอกใหญ่   ดอกกลางและดอกเล็ก

                2. สกุลแวนด้า                      2  ชุด      ดอกใหญ่และดอกเล็ก

                3. สกุลแอสโคแซนด้า        2  ชุด      ดอกใหญ่และดอกเล็ก

                4. สกุลฟาแลนนอปซีส      1  ชุด     

                5. สกุลมอคคาร่า                  1  ชุด

                6. สกุลหวาย                         1  ชุด

                7. สกุลรองเท้านารี              2  ชุด      ก้านดอกสั้นและก้านดอกยาว

                8. สกุลอื่นๆ                          2 ชุด

                                รวม                     14  ชุด

 

                รางวัล    ชุดละ 600 บาท ได้แก่ ที่ 1                 300  บาท

                                                                         ที่ 2                200  บาท

                                                                         ที่ 3                 100  บาท

                ยอดเยี่ยมของงาน มี 2 รางวัล ได้แก่ ยอดเยี่ยมกล้วยไม้พันธุ์แท้และกล้วยไม้พันธุ์ผสม

                                รางวัลเป็นถ้วยจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และเงินรางวัล 500 บาท

                รับไม้กลับและรับรางวัลในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2549

2. งานประกวดกล้วยไม้ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2549  มีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้อนุเคราะห์รางวัล และสถานที่  บริเวณที่จัดงานคือ ห้องโถงด้านหน้าตึกชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร  โดยมีรายละเอียดดังนี้

            

กำหนดการ

                                วันที่ 16 สิงหาคม 2549

                                เวลา 9.00 น. 13.00 น.  รับกล้วยไม้เข้าประกวด

                                เวลา 14.00 น.                       ตัดสินการประกวด

                                วันที่ 17 สิงหาคม 2549

                                เวลา 8.30 น. 14.30 น. เปิดให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าชม

                                เวลา 14.30 น. รับรางวัล และรับกล้วยไม้คืน

ประเภทกล้วยไม้ประกวด

ประเภทคัทลียา                                                    3 ชุด

ประเภทแวนด้า                                                    2 ชุด

ประเภท แอสโคเซนด้า                                     2 ชุด

ประเภทหวาย                                                       2 ชุด

ประเภทฟาแลนนอปซีส                                    2 ชุด

ประเภทรองเท้านารี                                           4 ชุด

ประเภทกล้วยไม้ลูกผสมพื้นเมือง                    2 ชุด

ประเภทกล้วยไม้พื้นเมือง                                  2 ชุด

ประเภทกล้วยไม้อื่นๆ                                         2 ชุด

 

รางวัล

- รางวัลยอดเยี่ยมของงาน  มี 2 รางวัล กล้วยไม้พันธุ์แท้และกล้วยไม้ลูกผสม  เงินสด 500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

- กล้วยไม้ทุกประเภทมีรางวัล 1, 2  และ 3 เป็นเงินสด 300, 200 และ 100 บาท ตามลำดับ

 

หลักเกณฑ์ทั่วไป

1.    กล้วยไม้แต่ละประเภทต้องมีอย่างน้อย 5 ต้นและมีคุณภาพที่จะตัดสินได้

2.    คณะกรรมการทรงไว้ซึ่งเอกสิทธิ์ในการพิจารณาชี้ขาดกล้วยไม้ต้นใดจัดอยู่ในประเภทใดและสมควรได้รับการตัดสินหรือไม่

3.    ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

4.    กล้วยไม้ที่ส่งเข้าประกวดอนุโลมให้โยงยึดใต้ก้านดอกแรกได้หนึ่งจุด

      ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งกล้วยไม้เข้าประกวดและเข้าร่วมกิจกรรมได้ครับ  ถ้ามีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นายประสุข โฆษวิฑิตกุล โทร. 07-9624939 หรือ [email protected]