อำเภอถ้ำพรรณราได้จัดทำเวทีประชาคม ครั้งที่ 1 ณ ศาลาหมู่บ้าน เวลา  13.00 น  ตำบลคลองเส หมู่ที่  6  วันที่  25  พฤษภาคม 49, หมู่ที่  7  วันที่  26  พฤษภาคม  49