หมู่บ้านนำร่อง ใหม่ รุ่นที่ 2 ของอำเภอถ้ำพรรณรา ที่จะดำเนินการตามโครงการจัดความรู้เมืองนครฯ จัดอบรมในวันที่ 26 กรกฎาคม 2549