km

หมู่บ้านนำร่อง
หมู่บ้านนำร่อง ใหม่ รุ่นที่ 2 ของอำเภอถ้ำพรรณรา ที่จะดำเนินการตามโครงการจัดความรู้เมืองนครฯ จัดอบรมในวันที่ 26 กรกฎาคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดความรู้แก้จนเมืองนครความเห็น (0)