1.  ควรออกกำลังกานที่ชื่นชอบอาทิตย์ละ  3  วัน  วันละไม่น้อยกว่า  30 นาที  จะช่วยรักษาน้ำหนักให้คงเดิม

2.  ผู้ที่ต้องการลดนำหนักควรออกกำลังกายแบบแอโรบิก  ความหนักของแรงปานกลาง  ความถี่ควรให้มากวัน  อย่างน้อยควรออกกำลังกาย  5  วัน/อาทิตย์  และใช้เวลาออกกำลังกายไม่น้อยกว่า  45 นาที การเดินเร็วอย่างต่อเนื่องก็เป็นวิธีลดนำหนักที่ได้ผลดี

3.  การลดไขมันหน้าท้อง  ควรออกกำลังเพิ่มเติม เน้นการซิทอัพ  วันละไม่น้อยกว่า  150 ครั้ง 

ถ้าทำได้ตามนี้ภายใน 2 อาทิตย์เห็นผลแน่นอน