พยายามหาเรื่องที่ง่ายๆที่ทุกคนอ่านแล้วได้ประโยชน์ ผู้เขียนก็มีความสุขกับการเขียน ลองมาดูว่าก่อนการเริ่มชั้นเรียน การจัดชั้นเรียน การชมนักเรียนน่าจะพูดว่าอะไร  มีเรื่องเล่าสนุกๆของครูรุ่นเก่าเล่าให้ฟังว่า ครูสังคมนำเข้าสู่ชั้นเรียนโดยเขียน 100 บนกระดานแล้วถามว่า อ่านว่าอย่างไร นักเรียนตอบว่า หนึ่งร้อย คุณครูเติม เลข 0 เข้าไปอีก 1 ตัวเป็น 1000 ถามนักเรียนว่า อ่านว่าอย่างไร นักเีรียนตอบว่า หนึ่งพันครับคุณครู  ครูตอบว่าเก่งมาก  วันนี้เรามาเรียนเรื่อง พันท้านนรสิงห์ กัน  ดูเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนที่แย่นะครับ ลองดูว่าชาวต่างประเทศเขาใช้คำว่าอะไรนำเข้าสู่บทเรียน  

      1.4          Beginning the lesson(การเริ่มต้นชั้นเรียน) 

        -        Let’s talk about…. 

              -        Today we are going to learn about…

              -        What did you learn yesterday? 

        -        Have you ever heard of….?

             -        Have you ever seen…?

      1.5       Classroom Management(การจัดชั้นเรียน)

     -        Walk around and ask your friend about…

     -        Please erase the chalkboard.

    -        Go back to your seats please.

    -        Please take one, and pass the rest to the others.

    -       Please work in pairs.

    -        Please work in groups of……4…..

    -        Sit in group of …5…

    -        Form a group of ….4…

    -        Divide into teams and stand in a line.  

1.6 Giving encouragement/Praising(ให้กำัลังใจหรือชม)

 

       -  That’s right!

              -  Great! 

       -  Very good!

 

-        Good!

 

-        Excellent!

 

-        Give him a big hand!

 

-        Wonderful

 

-        You did a good job!

 

-        Marvelous!

 

-        Correct!

 

-        Come on, you can do it!

 

-        Try again!

 

-        One more time ,please.

 

-        Again , please.

 

-        Louder please.

 

-        Don’t be nervous.

 

-        Take it easy.

 

-        Relax.

 

-        Good try.

 

-        Good pronunciation.

 

-        Don’t worry!

                       -        You have time to think about it. 

ขออ่านหนังสือต่อก่อนนะครับ มีปัญหาหรือคำถามเชิญถามเลยครับ