ไปทำงานของเขา ร่วมกับเขา

ไปจัดกระบวนการโดยใช้งานของเขาเป็นตัวตั้ง

ไปให้และใช้ประโยชน์ร่วมกับเขา

 

          กระตุ้นให้เขาทำงาน ทำในสิ่งที่ง่ายขึ้น เพื่อให้เขาอยากทำมากขึ้น อยากทดลอง อยากแข่งขัน คนโน้นก็ทำ คนนี้ก็ทำ พูดคุย สังเกต สัมภาษณ์ ทดลอง จัดกิจกรรมกลุ่ม สัมภาษณ์แบบเจาะลึก เปิดเวทีแบบธรรมชาติในทุกขณะทุกช่วงเวลา

           ประยุกต์ใช้เทคนิคการบริหารและกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อกระตุ้น จูงใจ ชักนำ ชวนให้เขาลอง ชวนให้เขาคิด ชวนให้เขาทำ ชี้ช่อง ชี้โพรงให้กระรอก

Learning and Guiding Community

Learning and Guiding Organization

Learning and Guiding Development

Learning and Guiding Life.........