งานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑

  การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ "โภชนบูรณาการสู่ความพอเพียง"  

          สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และภาคีเครือข่าย จัดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ "โภชนบูรณาการสู่ความพอเพียง" ระหว่างวันที่ ๓๑ ส.ค. - ๒ ก.ย. ๒๕๔๙ ณ ศูนย์นิทศรรการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

          การประชุมครั้งนี้จะได้พบกับความก้าวหน้าทางวิชาการด้านโภชนาการมากมาย อาทิเช่น
               > โภชนาการดีเพราะบารมีในหลวง
               > อาหารควบคุมป้องกันโรคเรื้อรัง
               > วิสัยทัศน์โภชนาการสู่ความพอเพียง
               > โภชนการเชิงรุกยุคพอเพียง
               > มิติแห่งศาสตร์และศิลป์ด้านโภชนาการ
               > การเกษตรและอุตสาหกรรมกับงานโภชนาการ
               > Halal Food - Halal Nutrition
                                                          ฯลฯ

          สมาชิกเครือข่ายฯ ท่านใดสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักนายกสมาคมโภชนาการฯ โทรศัพท์ ๐-๒๓๔๘-๗๐๐๐ ต่อ ๓๐๐๗-๙ หรือที่ e-mail: [email protected]

บันทึกโดย: ชนิกา จรจำรัส

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM Theptarin

คำสำคัญ (Tags)#การประชุมวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 39602, เขียน: 19 Jul 2006 @ 11:37, แก้ไข, 08 Jun 2012 @ 07:58, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (0)