ขอแสดงความยินดีกับสถาบันที่ได้รับรางวัล SIFE Thailand” ปีนี้ได้แก่
  1. ทีมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
  2. ทีมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  3. ทีมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

องค์กรไซฟ์ (SIFE / Student In Free Enterprise) เป็นองค์กรระดับสากลที่ไม่แสวงหากำไร มุ่งให้ความรู้ด้านหลักการและกลไกตลาดเสรีผ่านนักศึกษา มีสมาชิกกว่า 47 ประเทศจากกลุ่มนักศึกษา 1,800 มหาวิทยาลัยทั่วโลก

                                                                                       

ผลการประกวดแผนธุรกิจนักศึกษาไทยปีนี้ปรากฏว่า โครงงาน Basket of dream (สานฝัน) และโครงงาน “Stronger fences (รั้วของชาติที่แข็งแรงขึ้น)” ได้รับรางวัลชนะเลิศ

โครงงาน Basket of dream มุ่งช่วยเหลือแม่บ้านผู้สูงอายุ 15 คนในหมู่บ้านเทพประทาน จังหวัดนครนายกจากเดิมมีอาชีพบรรจุถุงใส่หลอดขาย มีรายได้วันละ 20 บาท ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการสานตะกร้า ซึ่งเดิมสานได้ แต่ขายไม่ออก

มีการนำกลุ่มแม่บ้านไปดูงานที่หมู่บ้านโอท็อป หมู่บ้านบางเจ้าฉ่าง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง และแนะนำองค์ความรู้ด้านการตลาด (4Ps) ตั้งแต่การตั้งชื่อเครื่องหมายการค้า การออกแบบ เทคนิคการขาย และจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ

ต่อจากนั้นมีการแจกสมุดบันทึกความสุข (Book of happiness) เพื่อส่งเสริมให้มีการวางแผนการเงินในระยะยาว(4 เดือน)

                                                                                      

โครงงาน Stronger fences ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินกับพลทหาร 85 คน ส่งเสริมให้เป็นเจ้าของกิจการหลังปลดประจำการในเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ผลปรากฏว่า พลทหาร 89% ออมเงินได้ทุกเดือน 79% มั่นใจว่า จะเปิดกิจการส่วนตัวได้ เช่น ร้านตัดผม ร้านซ่อมจักรยานยนต์ ฯลฯ

จุดเด่นของโครงงานทั้งสองคือ มีการนำไปใช้จริง และมีการสานต่อโดยผ่านรุ่นน้องของทีม เพื่อให้โครงการมีความยั่งยืน ไม่ใช่โครงงานในฝัน หรือในกระดาษ

ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รางวัลทุกทีม และขอแสดงความยินดีกับชาวอุบลราชธานี เพราะโครงงานของทีมที่ได้รางวัลทั้งที่ 1 และที่ 2 ประสบความสำเร็จในจังหวัดของท่าน

                                                                                      

สถาบันอื่นที่ไม่ได้รับรางวัลก็อย่าเพิ่งเสียใจครับ... ท่านอาจจะได้ที่ 4,5 หรืออาจจะได้รับรางวัลในปีต่อๆ ไป นอกจากนั้นถ้าโครงงานของท่านส่งผลดีกับสังคม นั่นก็เป็นรางวัลที่ท่านได้ทำดีต่อส่วนรวมอยู่แล้ว...

แหล่งข้อมูล:                                                                                    

  • ขอขอบคุณ > บทสัมภาษณ์ นนร.วีนัส ถานาค. นักเรียนนายร้อย จปร. เปิดแผนธุรกิจเพื่อชุมชน. กรุงเทพธุรกิจ BizWeek ปีที่ 2 ฉบับที่ 109 วันที่ 14-20 กรกฎาคม 2549. หน้า A6.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำปาง จัดทำ > ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙ >
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙.
  • ท่านผู้อ่านนำไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้ครับ...
  • เชิญอ่าน & ดาวน์โหลดที่นี่: