ความเห็น 50001

ข่าวคนทำดี แผนธุรกิจชุมชน

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์ขจิต และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

 • เห็นด้วยกับความเห็นของอาจารย์ที่ว่า ข่าวบ้านเราน่าจะมีเรื่อง "คนทำดี" ให้มากๆ

ดูจะมีคำกล่าวทางด้านสื่อสารมวลชนเหมือนกัน คือ ข่าวมักจะเน้นเรื่องแปลก... เน้นขายข่าว
(๑). Dogbite is not news.
(หมากัดคนไม่เป็นข่าว)
(๒). Bitedog is news.
(คนกัดหมาเป็นข่าว)

 • หรือคำกล่าวนี้(คิดเอง...)
  (๑). Do 100 good is not news.
  (ทำดี 100 ครั้งไม่เป็นข่าว)
  (๒). Do 1 wrong is news.
  (ทำชั่วครั้งเดียวเป็นข่าว)

ประสบการณ์จากไต้หวันสอนเราว่า ข่าวคนทำดีกำลังมาแรง มูลนิธิฉือจี้ทำสถานีโทรทัศน์ต้าอ้าย... คนนิยมกันมากเพราะ...

 • (๑). เบื่อข่าวร้าย
  (๒). ชมข่าวดีแล้ว กุศลจิตเกิด อนุโมทนาได้ ทำให้จิตใจใหญ่ขึ้น เข้าสู่กระแสแห่งความดี
 • ตอนนี้มีสำนักข่าวหลายแห่ง... รายงานข่าวคนทำดีผ่านทาง Go2Know
 • ต่อไปคนจะแสวงหาสำนักข่าว "ดี" มากขึ้นครับ