ความเห็น 366251

ข่าวคนทำดี แผนธุรกิจชุมชน

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ... คุณตุ๊ก

  • ขอขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมเยียน
  • ความเห็นของคุณตอนสุดท้ายอ่านหลายครั้งแล้วไม่เข้าใจ
  • ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไร เพราะมีรูปคนยิ้มอยู่ข้างท้าย...