การแข่งขันทอล์กโชว์ประกันชีวิตฯ

"ประกันชีวิต ประกันอนาคต"

                 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมมือกับ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมประกันชีวิตไทย หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ และบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ได้จัดการแข่งขันทอล์กโชว์ประกันชีวิตประกอบการแสดงพื้นบ้านไทย ระดับยุวชน ครั้งที่ 3 ปี 2549 หัวข้อ "ประกันชีวิต ประกันอนาคต" โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท และเกียรติบัตร ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่    1-6 ต้องสมัครเป็นทีมๆละไม่เกิน 6 คน ต่อ 1โรงเรียน รายละเอียดติดตามได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการ นสพ.สยามธุรกิจ โทร0-2910-9111 ต่อ 230,222,240 หรือสำนักงานประกันภัยจังหวัดชุมพร

                ทางสำนักงานประกันภัยจังหวัดชุมพร ยินดีเป็นสื่อกลางถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับโครงการประกันภัยดีๆๆอย่างนี้  เพื่อให้น้องๆเยาวชนทั้งหลายได้ใช้ความสามารถให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Commerceความเห็น (0)