แนะนำหนังสือ

สำหรับหน่วยงานที่ทำงานเพื่อสร้างสรรค์

         ขอแนะนำหนังสือ "การประเมินผลเพื่อสร้างเสริมพลังอำนาจ : ทางออกที่ท้าทาย"  เขียนโดย รศ. ดร. อรทัย  อาจอ่ำ   หนังสือเกี่ยวกับ Empowerment  Evalution   เป็นหนังสือที่จำเป็นสำหรับวงการพัฒนา   สำหรับหน่วยงานที่ทำงานเพื่อสร้างสรรค์   ไม่ใช่ทำงานแบบงานประจำ   การประเมินผลเพื่อการสร้างสรรค์คือ  Empowerment  Evalution

                                 

                                           ปกหนังสือ 

         หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  โทร. 0-2441-9666,  0-2441-1201

วิจารณ์  พานิช
 18 ก.ค.49 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์หมอวิจารณ์

 ในงาน KM ภาคราชการ มีสื่อต่างๆนำมาให้ติดไม้ติดมือกลับไปเรียนรู้ก็จะเป็นพระคุณครับ

pan
IP: xxx.154.79.13
เขียนเมื่อ 

ได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว

จึงมีคำถามว่าทำอย่างไร หรือจะมีใครบ้านที่สามารถ ถอดตำราวิชาการ ออกมาให้ประชาชนทั่วๆปเข้าใจง่ายๆ และก็ทำได้ โดยไม่ต้องไปร่ำเรียนมากมาย