สกว.กับแนวทางการขับเคลื่อนขบวนองค์กรการเงิน ตอนจบ

มุมมองเรื่องกระบวนการวิจัยขบวนองค์กรการเงินชุมชน

ดิฉันคิดว่างานที่ทำอยู่นี้เป็นงานทดลองของ สกว.ในการทำหน้าตาของโครงการประเภทจัดการความรู้เรากผ้พบว่ากระบวนการเคลื่อนตัวอย่างที่คุณภีมสรุป การเคลื่อนตัวของชาวบ้านทั้งส่วนงานนโยบายภาครัฐเองมันไปเร็วมากงานวิชาการตามไม่ทันจริง ๆ หากติดอยู่ในรั้วนะคะ แนวของการทำงานประเภทประกาศทุนวิจัยไปแล้วให้อาจารย์มาเสนอโครงการดิฉันคิดว่าไม่ทันกินชัวร์เลย ทิศทางที่ปรับไปข้างหน้านี้ สกว.เรียกเครื่องมือนี้ว่า plat form (แพลตฟอร์ม) การวิจัย คือ คล้ายกลุ่มคนที่ทำงานในประเด็นเดียวกัน สมมติว่าประเด้นนี้คือเรื่องขององค์กรการเงินชุมชน คนที่บริหาร plat form นี้ก็ต้องต่อกับส่วนงานต่าง ๆ ที่รู้ว่าเกี่ยวข้องต่อกับเครือข่ายชาวบ้านที่ทำเรื่องอย่างนี้แล้วสร้างกระบวนการพูดคุยขับเคลื่อนไปพร้อมกับการสร้างโจทย์วิจัยไม่ตั้งล่วงหน้าต้องมาตั้งจากกระบวนการคุย เช่น คุยไปแล้วรู้ว่าเรามาตั้งแผนเรื่องของคนชราอยู่เอ๊ะมาลองทำดูสิ ทดลองนำร่องในบางพื้นที่จะลองดูไหม หรือจะทำเรื่องมาตรฐานแล้วยกคนขึ้นสู่มาตรฐานจะยกอย่างไรก็มาหาวิธีการ หรือแม้กระทั่งเครือข่ายภาคประชาชนบอกว่าพาสทางด้านคุณธรรมยังไม่แน่นเสาหลักคือเรื่องนี้จะทำอย่างไร ซึ่งคิดว่าหลังจากจบงานนี้ซึ่งเดือนหน้านี้ก็จะจบแล้วก็จะคุยกับทางคุณภีม และทีมงานอีกทีหนึ่งว่าอยากจะขับเคลื่อนในเรื่องขององค์กรการเงินและสวัสดิการเพราะมันไปพาสงานของหลายกระทรวงมากเลยนะคะ เอาเฉพาะพวกกระทรวงก่อนนะค กระทรวงพัฒนาสังคม กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงที่ทำเรื่องมิติทางด้านสังคม กระทรวงการคลัง หน่วยงานชนิดที่ตั้งขึ้นใหม่อย่างกองทุนหมู่บ้าน หรือ SML  พวกนี้ก็จะพาสหลายหน่วยเพราะฉนั้นมันจะเป็นเหมือนพื้นที่ความรู้ร่วมฝ่ายนโยบายจะได้แทปตรงนี้แหละจะได้ไม่ต้องหาหลายที่ มันเกี่ยวเชื่อมกันหมด ก็อันนี้คงเป็นทิศทางที่บอกให้ฟังคร่าว ๆ ว่ามันจะไปอย่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)