ประกาศของ สคส. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าโครงการวิทยากรจัดการความรู้ฝึกหัด(ภายนอก)

ประกาศของ สคส. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าโครงการวิทยากรจัดการความรู้ฝึกหัด(ภายนอก)

อ่านเพิ่มเติมที่บล็อกของท่านอาจารย์หมอวิจารณ์นะค่ะ

http://gotoknow.org/blog/thaikm/39161

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ช่วยเหลือการใช้งาน GotoKnowความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมาก ๆ ครับ ดร.จันทวรรณ

เป็นการเปิดโอกาสที่ดีมาก ๆ ครับ

ผมมีวันนี้ได้ก็เพราะมีโอกาสจากโครงการของท่าน ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ครับ